FAQ bedrijvengids

 1. Waarom een bedrijvengids?
 2. Geen inlogcode ontvangen?
 3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?
 4. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 5. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?
 6. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?
 7. Wat als u post krijgt voor een voor u onbekende onderneming?
 8. Bedrijfsgegevens aanvullen met gegevens uit de Facebookbedrijfspagina

1. Waarom een bedrijvengids? 

Een permanent geactualiseerde en correcte databank met gegevens over bedrijven, komt tegemoet aan de ambitie van het gemeentebestuur om modern en efficiënt met inwoners en bedrijven te communiceren.

Burgers correct informeren. 

Inwoners gaan op zoek naar de dichtstbijzijnde apotheker, een gezellig restaurant, een schrijnwerker, een nieuwe werkgever ... De bedrijvengids geeft online een eenvoudig en duidelijk overzicht van alle ondernemers. De inwoners kunnen elk bedrijf zoeken op naam, ondernemingsnummer, bedrijfsactiviteit en zelfs op ligging. Je kan als ondernemer zelf nuttige informatie zoals e-mailadres, website, openingstijden ... aanvullen zodat inwoners vlot de weg vinden naar jouw onderneming. 

Actief met ondernemers communiceren. 

Zijn er wegenwerken in de buurt? Zijn er interessante lokale economische initiatieven? Moeten de vergunningen binnenkort vernieuwd worden? De communicatie tussen het gemeentebestuur en jouw bedrijf kan vlotter en gerichter verlopen dankzij de uitgebreide contactgegevens die je als ondernemer in deze bedrijvengids bijhoudt. Bovendien biedt deze databank, door de unieke gegevensuitwisseling met de Kruispuntbank van Ondernemingen, de mogelijkheid om nieuwe ondernemers te verwelkomen en wegwijs te maken

Economisch beleid optimaliseren.  

Het gemeentebestuur wil een passend economisch beleid uitbouwen en wil de beleidsinstrumenten, zoals de nood- en interventieplanning, het winkelbeleid, het inrichten van bedrijventerreinen en de mobiliteitsplanning verder aanvullen en verfijnen. De bedrijvengids biedt een schat aan informatie die ons de kans biedt om snel en efficiënt in te spelen op nieuwe kansen en uitdagingen.

2. Geen inlogcode ontvangen? 

Op basis van de KBO-gegevens, werd naar alle vestigingen een inlogcode verstuurd. Indien je geen inlogcode hebt ontvangen, controleer je best op welke wijze jouw onderneming is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Tik jouw BTW-nummer in, en controleer de vestigingsgegevens vermeld bij aantal vestigingen.

Indien uit deze controle blijkt dat 

 • je vestiging hier niet gekend is: De enige methode om je bedrijfsgegevens in de bedrijvengids te laten opnemen is het correct registreren van jouw bedrijf in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je moet hiervoor bij een ondernemingsloket zijn of zelf gegevens aanpassen via de KBO Private Search (aan de hand van uw elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van de hier gevestigde bedrijven. Je vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd.
 • je vestiging hier wel gekend is, maar zeer recentelijk werd ingeschreven in het KBO: Het gemeentebestuur ontvangt maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens. Je vestiging wordt gecontacteerd van zodra wij jouw gegevens ontvangen.
 • je vestiging hier wel gevestigd is, maar de adresgegevens niet kloppen: Je kunt jouw bedrijfsgegevens officieel aanpassen in de Kruispuntbank van Ondernemingen via een ondernemingsloket of je kan zelf gegevens aanpassen via de KBO Private Search (aan de hand van je elektronische identiteitskaart). Onze diensten ontvangen maandelijks de aangepaste lijsten met vestigingsgegevens van bedrijven. Jouw vestiging krijgt dan zijn inloggegevens opgestuurd. Je kan jouw correcte bedrijfsgegevens doorgeven. In dit geval worden enkel de gegevens in deze lokale databank aangepast. Het gemeentebestuur kan de wijzigingen niet doorgeven aan de Kruispuntbank van ondernemingen, aangezien het hiervoor niet bevoegd is. De gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen blijven dus in dit geval ongewijzigd. Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Wij bezorgen je een paswoord.
 • je onderneming hier gevestigd is en alle gegevens correct zijn, maar je de inlogcode niet ontvangen hebt: Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Wij bezorgen je een paswoord.

3. Paswoord en inlogcode kwijtgeraakt?

Vul het contactformulier in met vermelding van ondernemingsnummer, maatschappelijke naam, correct vestigingsadres en telefoonnummer. Wij bezorgen je een paswoord.

4. Wat is de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De KBO is een register met alle identificatiegegevens van de ondernemingen. De KBO is belast met het invoeren, het opslaan, het beheren en het ter beschikking stellen van gegevens met betrekking tot de identificatie van ondernemingen.

De KBO heeft tot doel de administratieve procedures voor ondernemingen dankzij een eenmalige gegevensinzameling te vereenvoudigen en bij te dragen tot een doeltreffender organisatie van de overheidsdiensten. 

Dit is een belangrijke stap in het kader van e-government (elektronisch bestuur) en de modernisering van de overheidsdiensten. Dankzij de KBO kan de gemeente immers:

 • met zekerheid beschikken over de meest actuele en nauwkeurige gegevens over ondernemingen
 • middelen en personeel vrijmaken voor andere taken die nauwer verband houden met hun kernopdrachten, met als gevolg een grotere efficiëntie van de diensten
 • transparant en duidelijk functioneren, zowel intern als extern.

5. Hoe registreer of wijzig ik mijn gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen?

De ondernemingen worden gecreëerd in de KBO door de initiatoren. Dit zijn:

 • de griffie van de rechtbank van koophandel
 • de ondernemingsloketten
 • de BTW
 • de RSZ
 • de KBO zelf
 • bij sommige vrije beroepen: de Orde, het Beroepsinstituut, de FOD Volksgezondheid, ... 

De procedure verschilt naargelang je zich als een natuurlijke persoon dan wel als een rechtspersoon wenst in te schrijven. Dezelfde instanties zorgen er ook voor dat de KBO up to date blijft. 

Een onderneming is echter ook zelf verantwoordelijk voor het up to date houden van zijn ondernemingsgegevens. Dit kan hij (betalend) doen via een ondernemingsloket of hij kan een groot aantal gegevens online wijzigen via de KBO Private Search. Private Search is een webtoepassing waarmee actieve ondernemingen hun eigen gegevens uit de Kruispuntbank van Ondernemingen kunnen raadplegen.Indien nodig kunnen zij bepaalde gegevens zelf corrigeren via de nieuwe toepassing KBO Self Service die volledig is geïntegreerd in KBO Private Search.

6. Hoe verloopt de gegevensuitwisseling tussen de Kruispuntbank van Ondernemingen en de bedrijvengids?

De basis voor de bedrijvengids wordt gevormd door de gegevens over de vestigingen die de Kruispuntbank van Ondernemingen maandelijks aan het gemeentebestuur bezorgt. Zo blijven we op de hoogte van de vestigingen die verdwijnen en die er bijkomen. Alle aanpassingen die ondernemers in de Kruispuntbank van Ondernemingen aanbrengen worden automatisch in de bedrijvengids opgenomen.

Er is een gegevensstroom van de Kruispuntbank van Ondernemingen naar de bedrijvengids, maar niet omgekeerd. Gegevens die door ondernemers in de bedrijvengids worden  aangebracht worden niet doorgegeven aan de Kruispuntbank van Ondernemingen. 

Het invullen van gegevens in deze bedrijvengids ontslaat de onderneming dus geenszins van de wettelijke verplichting tot aanpassing van de gegevens in KBO, via een ondernemingsloket en/of griffie. Correcte registratie in KBO is de aangewezen weg en geeft de beste garantie voor correctie administratieve afhandeling op alle terreinen, ook voor deze bedrijvengids. 

7. Wat als u post krijgt voor een voor u onbekende onderneming ? 

Na inloggen als bedrijf kan je aanvinken dat dit een vestiging betreft die niet langer actief is. Indien je dit hebt aangevinkt kunnen geen andere gegevens meer worden ingevuld. Het gemeentebestuur onderzoekt dan verder wat de werkelijke status is van deze onderneming.

8. Bedrijfsgegevens aanvullen met gegevens uit de Facebookbedrijfspagina

Door jouw Facebookbedrijfspagina te koppelen aan de bedrijvengidsfiche van jouw onderneming kan je:

 • Inloggen met jouw Facebookaccount
 • Een selectie van gegevens automatisch uit Facebook overnemen

 

Volg onderstaande procedure om je Facebookpagina te koppelen aan jouw bedrijfsfiche Opgepast: de koppeling kan alleen gelegd worden met een Facebookbedrijfspagina en alleen een beheerder van de Facebookpagina kan de koppeling maken.

 1. Log in met jouw standaard logingegevens (via vestigingsnummer)
 2. Bewerk jouw bedrijfsfiche via ‘Bewerk mijn bedrijf’
 3. Op het tabblad ‘Facebook koppelen’ kan je de koppeling maken met jouw Facebookbedrijfspagina

 1. Knop  ‘Log in with Facebook’
 2. Het Facebookloginvenster opent om de koppeling te leggen met je bedrijfsfiche.

 

Opgepast: als de Facebookpop-up niet verschijnt, controleer dan of jow browser pop-ups blokeert.

3. Bedrijfsfiche werd gekoppeld aan je Facebook pagina. Als je beheerder bent van meerdere bedrijfspagina moet je kiezen welke pagina je wil koppelen.

 

Wanneer de koppeling met Facebook gelegd is, kan je verschillende gegevens automatisch uit Facebook laten overnemen:

 • Op het tabblad ‘Openingsuren ’de openingsuren
 • Op het tabblad ‘MijnWebpagina ’ de beschrijving, het logo en de omslagfoto

Je kan er ook voor kiezen om de gegevens niet over te nemen en afwijkende openingsuren, beschrijving, etc toe te voegen.

 

Koppeling leggen met Facebook lukt niet

De koppeling kan enkel gelegd worden met een Facebookbedrijfspagina,  door een gebruiker die gekend is op deze bedrijfspagina.

 

Facebooklogin

Eens de koppeling gelegd is met de bedrijfspagina kunnen alle gebruikers die toegang hebben tot de Facebookbedrijfspagina inloggen met hun Facebookaccount: