De Sint-Pieterskerk in Outrijve

De oorspronkelijke vroeggotische kerk dateert uit de 10de eeuw, maar werd in de 13de eeuw vervangen door een éénbeukige kerk. De strategische ligging van Outrijve aan de Schelde was er in 1580 de oorzaak van dat het dorp en de kerk door de Spanjaarden veroverd en vernietigd werden. Het orgel werd ca. 1760 door Pieter van Peteghem gebouwd en werd in 1830 overgekocht van de kerk van Ouwegem. De kerk en omgeving werden in 1983 als dorpsgezicht beschermd.