De Sint-Amelbergakerk

De oude kerk

De eerste vermelding van het Scheldedorp Bossuit en van een kerk op deze plaats dateert al van de 10de eeuw. Vermoedelijk werd er in de 12de eeuw een tweebeukig kerkje in romaanse stijl gebouwd. De Sint-Amelbergakerk werd in de loop van de 17de en de 18de eeuw herhaaldelijk hersteld.

 

De neogotische kerk

De romaanse kerk was halverwege de 19de eeuw in verval geraakt. De kerkfabriek contacteerde de Kortrijkse stadsarchitect Pierre Nicolas Croquison om plannen te tekenen voor een nieuwbouw.

In 1854 leverde Croquison een ontwerp af voor een driebeukige kerk in neogotische stijl. Hij raamde de kosten hiervoor op ongeveer 42.500 Belgische frank. Zowat de helft van de nodige fondsen werden ingezameld via giften van de lokale bevolking en het organiseren van een ‘loterie’.

De gemeente kon verder rekenen op subsidies van de Belgische Staat en de provincie West-Vlaanderen. In de zomer van 1857 startten de bouwwerken. De aannemer maakte gebruik van baksteen uit de ovens van Bourgeois en Den Dauw, gelegen aan de overzijde van de Schelde. Negen jaar later werd de nieuwe kerk officieel ingewijd in aanwezigheid van Hendrik Conscience, destijds arrondissementscommissaris in Kortrijk.

 

De architect

Pierre Nicolas Croquison (Kortrijk,1806 - 1877) is één van de belangrijkste 19de-eeuwse architecten uit Zuid-West-Vlaanderen. Hij werkte een tijd als stadsarchitect in Kortrijk en werd in 1858 aangesteld als provinciaal architect voor de regio Kortrijk-Ieper. Croquison ontwierp tientallen pastorieën, gemeentescholen en parochiekerken in Zuid-West-Vlaanderen. De kerk van Sint-Lodewijk (Deerlijk), een ontwerp van Croquison uit 1866, lijkt trouwens sterk op de kerk van Bossuit.