Afstand beplantingen

  • Een levende niet-gemene haag moet op een afstand van 0,5 m van de scheidingslijn geplant worden.
  • Hoogstammige bomen*moeten op een afstand van minimum 2 m van de eigendomsgrens geplant worden. Andere bomen en levende hagen mogen op 0,5 m geplant worden.
  • Struiken, heesters, naaldbomen, ... worden als laagstammige bomen beschouwd.
    Kastanjebomen, eiken, notelaars, berken, esdoorns, ... zijn hoogstammige bomen.
  • Fruitbomen mogen als leibomen aan elke kant van de muur tussen twee percelen geplant worden zonder dat een afstand in acht moet genomen worden. Als het gaat om een niet gemene muur, dan heeft enkel de eigenaar het recht hem als steun voor zijn leibomen te gebruiken.

*Een hoogstammige boom is elke boom die op een hoogte van 1 meter boven het maaiveld een stamomtrek heeft van 1 meter (= diameter van +/- 32 cm).