Zaal Ter Biest (bibliotheek)

Doorniksesteenweg 77a, 8580 Avelgem

  • Aard van de activiteiten: activiteiten van socio-culturele of educatieve aard
  • Maximaal toegelaten personen: 80 p.
  • Geluidsnormen: in Spikkerelle en de OC's moet er rekening gehouden worden met de geluidsnormering.  Uitzonderingen op de toegestane categorieën moeten via het College van burgemeester en schepenen aangevraagd worden of via de evenementencel en worden enkel toegestaan voor erkende verenigingen.  De uitleendienst biedt ook materiaal aan m.b.t. geluidsnormering.
    Standaard vallen de OC's onder categorie 1 - max. 85 decibel (= achtergrondmuziek).  Hiervoor moet je geen aanvraag indienen, het is ook niet verplicht te meten of oordopjes te voorzien.

Checklist Zaal Ter Biest

 

Prijzen

Huurprijzen zijn afhankelijk van de aard van de activiteit, het aantal gehuurde dagen en ook van wie de infrastructuur huurt. 
Je leest alles na in het reglement.

Reglement

 

Drankverbruik - Eten serveren

In de OC's wordt de drankvoorziening volledig door de gebruikers zelf geregeld.   In Ter Biest zijn er slechts beperkte voorzieningen om drank te serveren.
Ter Biest is niet uitgerust om eten te serveren.