Vervoerregio Kortrijk

beeld vervoerregio
De uitdagingen van de vervoerregio Kortrijk in beeld.

Geef uw mening over het openbaar vervoerplan 2020

Avelgem behoort tot de vervoerregio Kortrijk en binnen dit kader zijn een regionaal mobiliteitsplan en een openbaar vervoerplan 2020 in de maak. Het uitgangspunt van het openbaar vervoerplan 2020 is het principe van basisbereikbaarheid waarbij gestreefd wordt naar een vraaggericht openbaar vervoer. Hierbij richt men zich op het versterken van de drukke assen en het beter op elkaar aansluiten van verschillende vervoersmogelijkheden (combimobiliteit), dit alles binnen een gelaagd netwerk (trein – kernnet – aanvullend net – vervoer op maat) en budgetneutraal kader. De Lijn heeft inmiddels een concreet voorstel van kernnet en aanvullend net voor de regio opgemaakt. In het kernnet en aanvullend net worden de verbindingen tussen de verschillende grotere kernen binnen de regio vastgelegd. Dit voorstel werd binnen de vervoerregio en met de gemeenten zelf besproken en intussen ook al lichtjes aangepast.

Concreet voor Avelgem zou dit het volgende betekenen:

  • het deel van de vaste lijn 85 tussen Spiere en Avelgem valt weg en wordt vervangen door een functionele lijn (= enkel in de spits, hoofdzakelijk voor schoolkinderen) tussen Kortrijk en Avelgem (via de dorpen Kooigem, Spiere, Helkijn, Sint-Denijs, Moen, Bossuit en Outrijve);
  • de frequentie van de lijn 91 (Avelgem – Kortrijk) wordt opgetrokken van 60 minuten naar 30 minuten;
  • voor de andere lijnen (92-65-66-68) zijn er weinig tot geen aanpassingen. Lijn 92 volgt wel een ander traject tussen Otegem en Zwevegem (nu via Ingooigem - Vichte - Sint-Lodewijk i.p.v. rechtstreeks naar Zwevegem).

Dit kernnet en aanvullend net zal nog ondersteund worden door het vervoer op maat. Momenteel wordt dit ingevuld door de belbus. Een concrete invulling voor dit vervoer op maat werd reeds binnen de vervoerregio besproken.

Het voorstel van kernnet en aanvullend net moest voor de zomer door de vervoerregioraad goedgekeurd worden om daarna in overleg met de gemeenten meer in detail uit te werken. Deze timing is iets achteruit geschoven, waardoor er nog extra input van de bevolking kan gevraagd worden. De invoering is gepland in december 2021.

Het voorstel van OV-plan kan je hieronder raadplegen.

- voorstel kernnet en aanvullend net
- voorstel vervoer op maat
- gemeentefiche

Opmerkingen kunnen nog tot 31 juli bezorgd worden via mobiliteit@avelgem.be.

 

Meer info: www.vervoerregiokortrijk.be of kortrijk.vervoerregio.net