Subsidieaanvraag sport

  • Huidige Subsidieaanvraag sport
  • Verklaring door de aanvrager
  • Einde
Duid hieronder aan welke categorie voor uw vereniging op dit moment van toepassing is:

Accommodatietoelage

Voor het verkrijgen van de accommodatietoelage dient u geen overzicht te verschaffen van de totale huurkosten die zijn gemaakt voor het gebruik van gemeentelijke accommodatie tijdens het laatste afgelopen seizoen.

Deze wordt berekend o.b.v. de gegevens die bij de sportdienst gekend zijn.

Jeugdtoelage

Reeds toegekend o.b.v. de ingediende ledenlijsten.

Andere subsidies

Onvangt uw vereniging reeds subsidies in een andere gemeente?
In functie van de gestandaardiseerde basistoelage die u als liefhebbersvereniging kan ontvangen, vragen wij om het bewijs te leveren van minstens één wekelijkse activiteit. 
Daarnaast kan u ook aanspraak maken op een aanvullende toelage.
Hiervoor dient u volgende documenten aan te leveren: bewijs van organisatie van minstens één activiteit die de reguliere werking overstijgt en waaraan ook minstens 25-niet leden deelnemen (bv. toernooi, lessenreeks...).
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

Sportverenigingen met een speciaal statuut

Indien u wil erkend worden als sportvereniging met een speciaal statuut, dan dient u als vereniging een topsportbeleid of gedecentraliseerde hoofdwerking aan te tonen om in aanmerking te komen voor de gemeentelijke subsidies. Vul hiervoor onderstaande vragen in voor de categorie die voor u van toepassing is en lever ter staving van uw antwoorden de nodige bewijsstukken aan.

Lever hierbij een overzicht van uw activiteiten tijdens het sportseizoen.

Is minstens één lid van uw vereniging Europees, Olympisch of wereldkampioen?
Heeft minstens een lid van uw vereniging het statuut van topsporten bij Sport Vlaanderen?
Werd minstens een lid van uw vereniging het afgelopen seizoen opgenomen in een nationale of Olympische selectie?
Kan u substantieel van uw reguliere werking binnen de beschikbare accommodatie van Avelgem (of binnen een straal van 30km rond Avelgem) laten doorgaan?
Moet u zich tijdens het seizoen naar verschillende locaties verplaatsen om een substantieel deel van de werking te kunnen ontplooien?
Maximaal 3 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Organiseerde u een interclub kampioenschap (Avelgem of regio)?
Maximaal 2 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Organiseerde u als vereniging een evenement dat opgenomen is in de lijst van de door het college en schepenen erkende organisaties? Indien ja, vermeld hieronder details van die respectievelijke activiteit(en)
meer items
Maximaal 2 bestanden.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.