Stemplicht Belgen

Er is stemplicht in België voor wie

  • de Belgische nationaliteit heeft*
  • ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente*
  • de volle leeftijd van 18 jaar bereikt heeft°
  • niet uit het stemrecht ontheven zijn door een gerechtelijk vonnis op de dag van de verkiezingen°

* op datum van opmaak van de kiezerslijsten

° op datum van de verkiezingen