Stemmen voor het Europees Parlement in België als EU-onderdaan

Als je als onderdaan van een EU-lidstaat in België verblijft, dan kan je op 26 mei je stem uitbrengen voor de verkiezing van het Europees Parlement.

Voorwaarden

  • onderdaan zijn van een EU-lidstaat
  • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
  • minstens 18 jaar zijn op 26 mei 2019
  • niet ontzet zijn van het stemrecht op 26 mei 2019
  • ingeschreven zijn op de kiezerslijst van je gemeente vóór 1 maart 2019

Je laten inschrijven op de kiezerslijst

  • vul het inschrijvingsformulier in 
  • bezorg per mail, per post of persoonlijk het ingevulde en ondertekende formulier vóór 1 maart 2019 aan de dienst burgerzaken (voeg een kopie van je identiteitskaart toe als je niet zelf langskomt)

Indien je opgenomen bent op de kiezerslijst, ontvang je in de weken voor de verkiezing een oproepingsbrief die vermeldt waar je je stem moet gaan uitbrengen (overeenkomstig met de stemplicht in België). In dat geval kan je niet meer deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in jouw land van herkomst.

Meer info

europeanelections.belgium.be