Stemmen in het buitenland

Europese verkiezingen

Belgen die in een lidstaat van de Europese Unie verblijven, kunnen bij de verkiezingen voor het Europees Parlement stemmen voor de Belgische lijsten. Zij kunnen echter alleen per brief stemmen.

Federale verkiezingen

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire registers kunnen hun stem uitbrengen voor de federale verkiezingen van Kamer en Senaat:

  • persoonlijk of bij volmacht in een Belgische gemeente
  • persoonlijk of bij volmacht in de diplomatieke of consulaire post waar ze ingeschreven zijn
  • per brief

Regionale verkiezingen

Voor regionale verkiezingen kan je niet stemmen in het buitenland.

Gemeente- en provincieraadsverkiezingen

Voor gemeente- en provincieraadsverkiezingen kan je niet stemmen in het buitenland.