Stemmen bij volmacht

Wat?

Wanneer je niet persoonlijk kan gaan stemmen, kan je in bepaalde gevallen een andere kiezer een volmacht geven. Deze persoon (volmachtdrager) stemt dan in jouw naam. Iedere volmachtdrager mag slechts één volmacht krijgen. Het volmachtformulier wordt ondertekend door zowel volmachtgever als volmachtdrager.

volmachtformulier Belgische kiezers

volmachtformulier Europese kiezers 

Aan iedere volmacht moet een attest gehecht zijn dat staaft waarom de volmachtgever niet kan gaan stemmen.

Wie kan volmacht geven en welk attest heb je nodig? 

 • zieken en/of mensen met een beperking (medisch attest afgeleverd door een geneesheer)
 • werknemers verhinderd door beroeps- of dienstredenen (attest van de werkgever)
 • marktkramers, kermisreizigers en schippers (attest van de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in de bevolkingsregisters is ingeschreven)
 • personen die door een gerechtelijke beslissing niet over zijn of haar vrijheid beschikken (Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de instelling waar de betrokkene zich bevindt.)
 • personen met een reden op basis van geloofsovertuiging (attest door de religieuze overheid)
 • studenten (attest van de onderwijsinstelling)

Wie tijdelijk in het buitenland verblijft om andere redenen dan hiervoor vermeld (bijvoorbeeld voor vakantie), kan een volmacht geven indien hij of zij een attest van de burgemeester aanvraagt bij de dienst burgerzaken (ten laatste op 25.05.2019).

Daarvoor heb je nodig:

 • jouw identiteitskaart
 • de bewijsstukken die aantonen dat je de dag van de verkiezingen in het buitenland verblijft (bv. hotelreservatie, factuur reisbureau, vliegtuigtickets …) 

Indien je geen bewijsstukken kan voorleggen, kan je een verklaring op erewoord afleggen.

Als je met vakantie bent in België, dan moet je komen stemmen.

Aan wie kan je een volmacht geven? 

 • Een Belg kan volmacht geven aan een andere Belg.
 • Een Europeaan kan volmacht geven aan een Belg of aan een andere Europeaan (enkel voor het Europees Parlement!).
 • Een Belg kan geen volmacht geven aan een Europeaan.

Tip voor de volmachtdrager

 • Stem eerst in je eigen stembureau.
 • Ga dan naar het bureau van de volmachtgever en neem je identiteitskaart, jouw kiesbrief, die van de volmachtgever en de nodige attesten mee.

Volmacht van een Belg in het buitenland (BiB) - wat als de volmachtdrager verhuist? 

De volmachtdrager moet de stem uitbrengen in de gemeente die de volmachtgever hiervoor heeft aangegeven.

Wil je graag hulp om het formulier in te vullen? Ga gerust langs bij de dienst burgerzaken.