Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

 

Gemeentelijke RUP's 

Volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen werden inmiddels goedgekeurd en zijn hier raadpleegbaar.

Naam RUP Goedgekeurd op  Te raadplegen

Ter Muncken

 22/01/2015

Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota
 

Driesstraat

25/10/2012  Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Omgeving Groote Fabrieke

01/07/2010

Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Ter Meersch

30/07/2009 Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Stationsomgeving

11/12/2008 Bestemmingsplan + stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

Bedrijf VDMB

 21/12/2006 Toelichtingsnota + stedenbouwkundige voorschriften
Bestemmingsplan

 

De volgende gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen zijn in opmaak.

RUP Molens T’Kindt

Het RUP wordt opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota
- Procesnota
- Scopingnota