Richtlijnen recyclagepark

Gepubliceerd op Maandag 01 juni 2020

Voor zowel jouw welzijn als het welzijn van de parkwachters, vragen we je om volgende strikte veiligheidsmaatregelen op te volgen. Alleen zo kan de dienstverlening verzekerd blijven.

 • Doe een mondmasker aan (verplicht).
 • Breng enkel het hoogstnodige!
  Stel je bezoek aan het recyclagepark uit als dat kan.
 • Het bezoek is beperkt tot 15 min. Sorteer je afval goed op voorhand.
 • Kom ALLEEN.
  Maak er geen familie-uitstap van. De recyclageparkwachters en andere medewerkers mogen niet helpen bij het uitladen en wegbrengen van afval.
 • Blijf tijdens het wachten in de wagen zitten, met gesloten raam.
 • Kom je met de fiets of te voet, schuif dan gewoon aan in de wachtrij.
 • Breng je eigen handgel mee.
  Was sowieso je handen thuis voor je vertrekt en als je thuiskomt.
 • Hou afstand (minstens 1,5m) van de parkwachter en van andere bezoekers.
 • Respecteer het werk en de veiligheid van de recyclageparkwachters.
 • Geen verkoop van huisvuilzakken.
 • Betaling via Bancontact verplicht.
 • Inbreuken op veiligheid of sorteerregels worden beboet.

Aanpassingen en bijsturingen zijn mogelijk. Raadpleeg daarom steeds www.avelgem.be voor de recentste stand van zaken.

Richtlijnen recyclagepark Moen: www.imog.be

Naast de zorg, voeding en logistiek, is ook afvalophaling en -verwerking cruciaal om het in deze moeilijke tijd voor alle mensen leefbaar te houden. Afvalophalers en recyclageparkwachters verdienen respect hiervoor. Toon hen jouw respect door de afspraken correct na te leven.

Alvast bedankt voor jouw begrip en medewerking!