Zorgtoelage

Een zorgtoelage is een gemeentelijke premie voor mensen die al wat hulp nodig hebben, maar nog niet in aanmerking komen voor de Vlaamse Zorgverzekering.

Specifieke voorwaarden

  • gedomicilieerd zijn en wonen in Avelgem
  • minimum 21 jaar zijn
  • een score van zorgbehoefte hebben van minimum 28 en maximum 34 op de BEL-foto van de Vlaamse Zorgverzekering
  • in de wachtperiode zijn van de Vlaamse Zorgverzekering
  • recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of omnio-statuut

Bedrag

De zorgtoelage bedraagt 25 euro per maand.

Extra informatie