Voorschotten op onderhoudsgeld

Een rechthebbende op onderhoudsgeld die gedurende 2 al dan niet opeenvolgende maanden in de loop van de 12 maanden die de aanvraag vooraf gaan, het onderhoudsgeld voor hun kind(eren) niet ontvangen hebben, kunnen bij het OCMW informatie en aanvraag formulieren verkrijgen omtrent de aanvraag voorschotten bij DAVO-Ministerie van financiën. Het OCMW kan zelf geen voorschotten toekennen.

Kosten

Gratis