Vertoont jouw huurwoning gebreken?

Als je vermoedt dat jouw woning niet voldoet aan de normen, kan je als huurder een klacht indienen bij de gemeente. Daarna wordt er een procedure opgestart, die nagaat of jouw klacht gegrond is, gevolgd door een poging om de gebreken op korte termijn op te lossen. Indien er grote gebreken zijn, komt de controleur van de Vlaamse overheid.

Afhankelijk van de gebreken die worden vastgesteld, geeft de controleur een advies ongeschiktheid of onbewoonbaarheid aan de Burgemeester, die bevoegd is om een besluit te nemen.

De eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning moet de woning zo snel mogelijk terug in orde brengen. Als de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Voorwaarden
  • ongeschikt:de woning heeft minstens 15 strafpunten. Deze strafpunten vind je terug op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.