Verlies of diefstal e-ID of Kids-ID

Verlies meld je zo snel mogelijk bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Daar ontvang je een vervangend attest (bijlage 12) dat je gebruikt tot je je nieuwe elektronische identiteitskaart (e-ID) hebt.
Opgepast: met dit attest kan je niet naar het buitenland.

Diefstal van de identiteitskaart (en andere documenten) meld je ook zo snel mogelijk bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis. Zij verwittigen BELPIC van de diefstal. Je ontvangt dan na 14 dagen een oproepingskaart om je aan te melden voor de aanvraag van een nieuwe e-ID.

Van zodra je je e-ID als verloren of gestolen opgeeft, is de kaart niet meer geldig en kunnen we ze niet opnieuw activeren (zelfs als je ze terugvindt). Je moet dan sowieso een nieuwe aanvragen. Meer info vind je op de affiche.

Kan je niet onmiddellijk aangifte doen, bel dan naar het nummer 00800 2123 2123 (= helpdesk (DOC STOP) van de FOD Binnenlandse zaken, 24 uur op 24 beschikbaar).
In het buitenland bel je hetzelfde nummer, maar je vervangt het kerngetal 00 door het internationale kerngetal van het land vanwaar je belt.
Is het nummer niet bereikbaar, gebruik dan dit betalend maar overal bereikbaar nummer: 00 322 518 2123.

De informatie over de toegang volgens land is beschikbaar op 
http://www.docstop.be/.

Nadien doe je ook nog aangifte bij de politie.

Wat breng je mee?