Vergunning plaatsen landbouwgeschut

Voorwaarden

De burgemeester kan, met het oog op de bescherming van de vruchten, toelating verlenen tot het plaatsen van landbouwgeschut (kanon).

De aanvrager moet zich aan volgende bepalingen houden:

  1. Het kanon moet opgesteld staan op minstens 100 meter van de woningen.
  2. Het is verboden het te laten werken tussen 21 uur 's avonds en 8 uur ‘s morgens.
  3. De tijdsduur tussen 2 opeenvolgende ontploffingen moet minstens 15 minuten bedragen.
  4. Het kanon dient tijdens de prijskampvluchten voor duiven buiten werking gesteld te worden.
    "Elke handeling die een aan een prijsvlucht deelnemende duivenliefhebber kan schade toebrengen is te allen tijde verboden." (art. 16.3. Algemeen Politiereglement)

De toelating dient aangevraagd te worden bij de milieudienst.

Volgende gegevens dienen bij de aanvraag gevoegd te worden:

  • naam/bedrijf aanvrager + adres
  • gegevens (ligging) van het perceel waarop het kanon geplaatst zal worden
  • de periode waarin het kanon gebruikt zal worden