Toelating voor het openhouden van een drankgelegenheid

Als uitbater van een drankgelegenheid moet je een vergunning ‘gegiste en/of sterke drank’ hebben. Je vraagt die gratis aan bij de dienst lokale economie van de gemeente waar de drankgelegenheid is.

De vergunning is zowel plaats- als persoonsgebonden. Breng de dienst lokale economie dus zeker op de hoogte van een wijziging of sluiting van de exploitatie van de drankgelegenheid.  

Aanvraag

Doe jouw aanvraag minstens 15 dagen voor opening, heropening of wijziging van de zaak.
Ze moet volgende gegevens bevatten:

  • het ingevulde aanvraagformulier_drankvergunning
  • een uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen
  • verzekeringsattest objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing (voor zaken groter dan 50 m²)
  • toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
  • publicatie Belgisch staatsblad (voor vennootschappen)
  • de ingevulde checklist_brandveiligheid voor brandpreventie met alle nodige bijlagen
  • als je niet in Avelgem woont: uittreksel strafregister 596.1-8 van de uitbater en alle personen die inwonen bij de uitbater en deelnemen aan de exploitatie
    (Dit uittreksel vraag je aan in het gemeentehuis van je woonplaats.)