Toelage palliatieve thuiszorg

Avelgem verleent een toelage aan palliatieve thuispatiënten als tussenkomst in de geneeskundige verzorging, de verzorgings- en hulpmiddelen.

Voorwaarden

  • gedomicilieerd zijn in Avelgem
  • bewijs van uitkering van gelijkaardige toelage van het RIZIV (dit bewijs haal je bij het ziekenfonds van de palliatieve patiënt)
  • de aanvraag moet binnen de 2 maanden na uitbetaling van de RIZIV-toelage gebeuren

Bedrag

Het bedrag van de toelage palliatieve thuiszorg is eenmalig en bedraagt 250 euro.

Extra informatie