Standplaats markt

Waar?

Op de ARGO-parking in de Oudenaardsesteenweg ter hoogte van het Go! Atheneum

Wanneer?

Elke zaterdag van 7.30 tot 12.30 uur

Wat?

De zaterdagmarkt in Avelgem is een algemene markt.
95% van de standhouders heeft een abonnement en 5% zijn losse deelnemers.
Nieuwe marktkramers zijn altijd welkom.

Hoe dien je een aanvraag in?

  • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen (Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem)
  • persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding
  • per fax of e-mail met ontvangstmelding

Je aanvraag moet volgende gegevens bevatten:

  • aard van de producten die je wil verkopen
  • aantal benodigde meters
  • ondernemingsnummer
  • attest 'machtiging als werkgever'
  • keuring elektrische installaties indien van toepassing
  • verzekeringsattest B.A.
  • attest FAVV indien van toepassing

Marktreglement

Marktplan