Standplaats markt

Plaats : Oudenaardsesteenweg (ARGO-parking)

 • Dag: elke zaterdag
 • Uur: van 7u30 tot 12u30
 • Specialisatie: algemene markt

95% van de standplaatsen wordt toegewezen per abonnement en 5% aan losse deelnemers. Nieuwe marktkramers zijn altijd welkom.

Hoe dien je een aanvraag in?

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
 • persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding
 • per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Je aanvraag dient volgende gegevens te bevatten:

 • aard van de producten die je wenst te verkopen
 • aantal benodigde meters
 • ondernemingsnummer
 • attest ‘machtiging als werkgever'
 • keuring elektrische installaties indien van toepassing
 • verzekeringsattest B.A.
 • attest FAVV indien van toepassing

In het gemeentelijk reglement op de organisatie van ambulante activiteiten op openbare markten en op het openbaar domein vind je alle info terug.

Verantwoordelijke dienst