Standplaats kermissen

Avelgem kermis

 • PLAATS: Daniël Vermandereplein
 • DAG: tijdens het weekend waarop de jaarlijkse braderie wordt georganiseerd
 • PERIODE: van zaterdag tot en met maandag

Avelgem winterfoor

 • PLAATS: Daniël Vermandereplein
 • DAG: eerste zaterdag van november en volgende dagen (tenzij dit samenvalt met 1 en 2 november)
 • PERIODE: van zaterdag tot en met maandag

De meeste standplaatsen op beide kermissen hebben een abonnement. Wanneer een abonnementsplaats vrijkomt, wordt deze open verklaard door aanplakking aan de ingang van het stadhuis en vermelding op de website van de gemeente.

Hoe dien je een aanvraag in?

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem
 • persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding
 • per duurzame drager (fax of e-mail) met ontvangstmelding

Naast de aanvraag met beschrijving van de attractie, moeten volgende documenten ingediend worden:

 • afschrift van de machtiging kermisactiviteiten als werkgever
 • verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brand en ontploffing
 • recent keuringsattest van het toestel
 • desgevallend risico-analyse van het toestel
 • desgevallend attest FAVV ( Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen)

In het gemeentelijk reglement op de organisatie kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen vind je alle info terug.