Standplaats kermissen

Avelgem kermis

Waar?

Daniël Vermandereplein (aan de kerk)

Wanneer?

Tijdens het weekend van de jaarlijkse braderie in augustus (zaterdag en zondag)

Avelgem winterfoor

Waar?

Daniël Vermandereplein (aan de kerk)
Bij werken aan de kerk gaat de winterfoor door op de Argoparking (aan het Atheneum).

Wanneer?

Eerste zaterdag en zondag van november (tenzij dit samenvalt met 1 en 2 november)

Hoe dien je een aanvraag in?

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen (Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem)
 • persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding
 • via fax of e-mail met ontvangstmelding

Naast de aanvraag met beschrijving van de attractie, dien je ook volgende documenten in:

 • afschrift van de machtiging kermisactiviteiten als werkgever
 • verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brand en ontploffing
 • recent keuringsattest van het toestel
 • indien van toepassing:
  • risicoanalyse van het toestel
  • attest FAVV ( Federaal Agentschap Voor de Veiligheid van de Voedselketen)

In het gemeentelijk reglement op de organisatie kermisactiviteiten en ambulante activiteiten in kermisgastronomie op openbare kermissen vind je alle info terug.