Standplaats kermissen

Augustuskermis

Waar?

Daniël Vermandereplein (aan de kerk)

Wanneer?

Tijdens het weekend van de jaarlijkse braderie in augustus (vrijdag, zaterdag en zondag)

Novemberkermis

Waar?

Daniël Vermandereplein (aan de kerk)

Wanneer?

Eerste vrijdag, zaterdag en zondag van november (tenzij dit samenvalt met 1 en 2 november)

Hoe dien je een aanvraag in?

 • per aangetekend schrijven met ontvangstmelding aan het College van Burgemeester en Schepenen (Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem)
 • persoonlijk overhandigde brief met ontvangstmelding
 • via e-mail met ontvangstmelding naar lokale.economie@avelgem.be

Naast de aanvraag met beschrijving van de attractie, dien je ook volgende documenten in:

 • afschrift van de machtiging kermis- of ambulante activiteiten als werkgever
 • verzekeringspolissen burgerlijke aansprakelijkheid én brandrisico
 • recent keuringsattest van het toestel
 • indien van toepassing:
  • risicoanalyse van het toestel
  • attest FAVV ( Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen)

In de Algemene Politieverordening (APV) vind je alle info terug.