Sociaal telefoontarief

Het sociaal telefoontarief is een verminderd tarief dat door alle operatoren omwille van sociale of humanitaire redenen wordt toegekend.

Voorwaarden

- Personen ouder dan 65 jaar

- Personen ouder dan 18 jaar met een handicap van meer dan 66 %

- Personen die een leefloon (bestaansminimum) ontvangen.

 

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart – laatste aanslagbiljet van de inkomstenbelastingen – klevertje van het ziekenfonds van alle gezinsleden – eventueel attest van invaliditeit