Rattenbestrijding op het openbaar domein

Ratten op het openbaar domein meld je bij de technische dienst. Zij verwittigen de rattenverdelger die de situatie ter plaatse bekijkt en de nodige verdelging doet.

Wie moet ratten bestrijden?

De gemeente, de provincie en het gewest zijn verantwoordelijk voor de rattenbestrijding op openbaar domein, bij openbare waterlopen en weggrachten en de private terreinen die ze beheren.
Voor private grachten en alle andere private eigendommen zijn de particulieren verantwoordelijk.

Hoe kan je bruine ratten bestrijden?

Dit kan mechanisch met vallen, klemmen, een inloopkooitje … (Tip: gebruik aantrekkelijke lokazen zoals maïskolven, haringkoppen … )

Chemische bestrijding gebeurt met giflokazen in de vorm van gedrenkte granen, maar ook met waxblokken (beter geschikt op vochtige plaatsen). De giflokazen zijn verkrijgbaar in de handel (o.a. in tuincentra). Je legt ze best op een afgeschermde plaats, bijvoorbeeld in een buis of speciaal ontworpen doos. Dit is veiliger voor kinderen en je vermijdt ook opname door andere dieren.

Als er veel ratten zijn, leg je voldoende gif op verschillende plaatsen. Blijf dit doen tot er niks meer opgenomen wordt.
Vergeet hierbij de nodige veiligheidsmaatregelen
niet.