Orgaandonatie

In België komt bij wet iedereen in aanmerking voor het afstaan van organen. Je kan zelf uitdrukkelijk instemmen met of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen.

Wat is orgaandonatie?

Organen en weefsels die in aanmerking komen voor transplantatie, kunnen worden weggenomen na overlijden bij iedereen die in België woont. Je kan uitdrukkelijk instemmen met, of verzet aantekenen tegen het wegnemen van organen en weefsels via het formulier 'verklaring van wil betreffende het wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden'.

Hoe?

  • Je kan jouw verklaring online registreren via de website mijngezondheid.be of via de huisarts. Dit is de snelste en makkelijkste manier.
  • Je kan de verklaring ook aanvragen op de dienst burgerzaken van Avelgem. Maak hiervoor eerst een afspraak op 056 65 30 30.

Wie kan een verklaring afleggen?

  • Personen van Belgische of vreemde nationaliteit die in het bevolkingsregister zijn ingeschreven.
  • Vreemdelingen die meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister zijn ingeschreven.

Een minderjarige kan zelf geen verzet aantekenen. Een van de ouders of de voogd van de minderjarige kan wel verzet uiten. Zodra de minderjarige de leeftijd van achttien jaar bereikt heeft, vervalt de keuze automatisch. Hij of zij moet dan zelf opnieuw een verklaring laten registeren.