Naam- en voornaamsverandering

Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig; de verandering van een voornaam of de voornamen vereist een Ministerieel Besluit. Dit is een andere procedure dan de naamsverandering na erkenning of na adoptie.

De naamswijziging kan aangevraagd worden via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek gericht aan de Minister van Justitie  en is steeds betalend. (Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsverandering, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, 02 542 67 03 (Familienaam), 02 542 66 75 (voornaam), naamsverandering@just.fgov.be)

Als de naamswijziging aanvaard wordt, moet je binnen de zestig dagen na de registratie een afschrift van het Koninklijk Besluit (familienaam) of Ministerieel Besluit (voornaam) opsturen of afgeven aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van:

  • de gemeente waar je bent geboren
  • de gemeente waar je je gewone verblijfplaats hebt, als je niet in België bent geboren
  • het eerste district van Brussel, als je niet in België bent geboren en ook niet in België woont

Indien het gaat over een minderjarig kind, moeten beide ouders het verzoek indienen.

Kosten

Voornaamswijzigingen

  • 100 euro
  • 10 euro voor transgenders