Naam- en voornaamsverandering

Ontvang een opgemaakte akte digitaal (aanvraag met eID of Itsme)

Maak een afspraak

Verandering voornaam

Sedert 1 augustus 2018 is de procedure om een voornaam te wijzigen vereenvoudigd.

Je wendt je tot de dienst burgerzaken van je woonplaats om daar een verzoekschrift in te vullen.

Betreft het een voornaamswijziging voor een minderjarige, dan moeten beide ouders samen met de minderjarige aanwezig zijn op de afspraak. 

De procedure neemt maximum 3 maanden in beslag.

De verandering van voornaam heeft gevolg op de datum van de opmaak van de akte tot verandering van voornaam.

Verandering familienaam

Om een familienaam te veranderen is er een Koninklijk Besluit nodig. Dit is geen recht maar een gunst; elke aanvraag wordt afzonderlijk onderzocht. In elk geval moet je een ernstige reden voorleggen en mag de aangevraagde naam niet tot verwarring leiden en jezelf noch een ander schaden.

De procedure is voorbehouden voor Belgen, maar geldt bij uitbreiding ook voor erkende vluchtelingen en staatlozen.

Indien het gaat over een minderjarig kind, moeten beide ouders (of voogd) het verzoek indienen. Is de aanvraag door één enkele ouder geformuleerd, dan zal de andere ouder hierover ingelicht worden.

Een familienaamswijziging vraag je aan via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek gericht aan de Federale Overheidsdienst Justitie en is steeds betalend.

Contactgegevens


Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst Naamsverandering

Waterloolaan 115

1000 Brussel

02 542 67 03


naamsverandering@just.fgov.be

De naamsverandering wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum wordt de naamsverandering van kracht.

De verandering van familienaam heeft gevolg op de datum van overschrijving door de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand, maximaal 30 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Kosten

Voornaamswijziging

  • 100 euro
  • 10 euro voor transgenders

Familienaamswijziging

  • 140 euro

Houd er ook rekening mee dat je moet instaan voor de kosten van een nieuwe identiteitskaart, rijbewijs en eventueel reispas. Is je identiteitskaart ouder dan 6 maanden, dan heb je ook nieuwe pasfoto’s nodig.

Vergeet ook niet om zelf bepaalde instanties op de hoogte te brengen van jouw eventuele (voor)naamswijziging (werkgever, telecomoperator, bank, verzekeringskantoor ...).