Militiegetuigschrift

Een attest dat bevestigt wanneer iemand zijn legerdienst heeft vervuld. Hoewel de dienstplicht sedert 1994 is afgeschaft, kan men nog militiegetuigschriften in verband met vroegere militaire verplichtingen en de militaire toestand (onbepaald verlof, definitief verlof,...) aanvragen.

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf; indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.