Meldingen

Via het meldingsformulier kan je het gemeentebestuur online je opmerkingen of problemen melden.

Hierbij is het van belang dat je nauwkeurige gegevens verstrekt. Je melding wordt vervolgens bezorgd aan de betrokken diensten die zo snel mogelijk naar een geschikte oplossing zoeken.

Wij proberen steeds om onmiddellijk een oplossing te bieden voor problemen. Wanneer de oplossing meer tijd in beslag neemt, word je, voor zover nodig, periodiek op de hoogte gehouden van de ondernomen stappen en het bereikte resultaat. Nadat je contact hebt genomen met ons, nemen wij voor verdere afhandeling van zaken, contact op met je.

Mogelijke meldingen zijn, een kapot verkeersbord, geluidshinder, een put in de weg, een verstopte straatkolk, ...

Natuurlijk kan je je bekommernis ook schriftelijk richten aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.

 

Eenvoudige vragen per brief of mail beantwoorden wij in principe de dag zelf. Natuurlijk heeft correspondentie die specifiek gericht wordt aan het college van burgemeester en schepen iets meer tijd nodig om afgehandeld te worden. Anonieme meldingen worden niet behandeld.

Verantwoordelijke dienst

Kortrijkstraat 8
8580
Avelgem
056 65 30 30
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven