Lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers

Sinds april 2004 voorziet het OCMW Avelgem materiële opvang voor asielzoekers van wie de asielprocedure lopend is. We bieden hen huisvesting aan en beperkt leefgeld (wekelijks) voor noodzakelijke leefkosten (bv. voeding, hygiëne …).

Een maatschappelijk werker en een verantwoordelijke Lokaal Opvanginitiatief introduceren en begeleiden de asielzoekers in alle woon- en leefaspecten van onze maatschappij. De maatschappelijk werker staat hen ook bij wat betreft sociale, administratieve en juridische aangelegenheden.

Vreemdelingen krijgen ook financiële steun. Meer informatie vind je hier.

Voor wie?

Voor asielzoekers die de dienst Vreemdelingenzaken (Fedasil) toewijst aan het opvanginitiatief van het OCMW Avelgem en voor wie

  • er nog geen beslissing genomen werd betreffende hun statuut van asielzoeker
  • een hangend beroep bij de Raad van State of de Raad voor Vreemdelingenbetwisting (RVV) heeft
Wat moet je meenemen?
  • identiteitsdocumenten
  • verblijfsdocumenten
Extra informatie