Incontinentietoelage

Voorwaarden

  • in Avelgem gedomicilieerd zijn en er wonen
  • niet permanent in een instelling verblijven
  • lijden aan chronische incontinentie (aantonen aan de hand van het bewijs van forfait incontinentiemateriaal of forfait incontinentiemateriaal onbehandelbare incontinentie van het ziekenfonds)
  • recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het RIZIV (bewijzen met een attest van het ziekenfonds)

De referteperiode waarvoor je de gemeentelijke incontinentietoelage krijgt, loopt van 1 december tot 30 november.

Je krijgt de toelage enkel als je gedurende heel die periode aan alle voorwaarden voldoet.

Hoeveel?

50 euro per jaar (uitbetaald in december voor de voorbije referteperiode)

Avelgem komt hiermee tussen in de meerkosten van chronische incontinentie die andere overheden (bv. RIZIV) niet volledig dekken.

Aanvraag

Dien je aanvraag in voor 10 december van het lopende kalenderjaar.

Extra informatie