Financiële steun aan vreemdelingen

Personen die geen recht hebben op leefloon omdat zij niet aan de nationaliteitsvoorwaarde voldoen, komen wel in aanmerking voor ‘steun ten bedrage van het leefloon’ (dit is een financiële tegemoetkoming die evenveel bedraagt als een leefloon).
Dit geldt niet voor erkende vluchtelingen die recht hebben op een maatschappelijk integratieleefloon.

Hoe?

  • Meld je aan bij een maatschappelijk werker in het sociaal huis (056 65 07 70).
  • Via de intake en verdere gesprekken voeren we een sociaal-financieel onderzoek. Op basis van het verslag en het voorstel van de maatschappelijk werker neemt het Bijzonder Comité Sociale Dienst een beslissing.
  • Als de beslissing positief is, keren we de steun uit en begeleiden we de cliënten om hun sociaal-financiële situatie te verbeteren. Via arbeidsbegeleiding zoeken we ook naar aangepast werk (indien het wettelijk toegelaten is).
Voorwaarden

Voor vreemdelingen die ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister

Wat moet je meenemen?
  • Identiteitsdocumenten
  • Verblijfsdocumenten

Je moet aantonen dat je geen inkomsten hebt.