Bewijs van nationaliteit

Attest waarmee een Belg zijn nationaliteit kan bewijzen. Dergelijk bewijs wordt meestal gevraagd wanneer men een activiteit wil uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist. Een vreemdeling kan dit bewijs aanvragen bij de ambassade van zijn land.

Je kan een uittreksel opvragen van jezelf. Indien je een uittreksel nodig hebt van een ander persoon moet je dit belang kunnen aantonen. Dit kan door het voorleggen van een brief van een advocaat of door een ander bewijsstuk.

Je kan de aanvraag ook online doen via het E-Loket

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart