Afschriften en uittreksels uit een overlijdensakte

Een afschrift is gewoonlijk een fotokopie van de akte (geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte) en vermeldt dus alle gegevens, de afstamming inbegrepen.

Een uittreksel vermeldt geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.

Voor akten die jonger zijn dan 100 jaar kan men alleen een afschrift krijgen van de eigen akten (bijvoorbeeld de eigen geboorteakte) en die van nakomelingen en voorouders in rechte lijn. Afschriften van akten die ouder zijn dan 100 jaar zijn wel voor iedereen ter beschikking.

Voorwaarden

Overlijdensakten zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van de plaats waar ze zijn opgemaakt, dat wil zeggen waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Men kan een uittreksel of afschrift afhalen bij de dienst.

Aktes die in Avelgem te verkrijgen zijn, kunnen aangevraagd worden via telefoon, e-mail, het E-Loket, fax of per brief.

Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen betreffende akten van minder dan 100 jaar oud, dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk.

Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart