Afschriften en uittreksels uit een geboorteakte

Een afschrift is een fotokopie van de geboorteakte en vermeldt alle gegevens (afstamming inbegrepen). 
Een uittreksel is een verkorte versie van de geboorteakte.

Afschriften of uittreksels van de geboorteakten vraag je aan in je geboorteplaats, via e-mail, e-loket, fax of brief.

Voorwaarden
  1. Een uittreksel uit een geboorteakte, zonder vermelding van de afstamming, kan iedereen verkrijgen.
  2. Een afschrift en uittreksel met afstamming van een geboorteakte die jonger is dan 100 jaar kan je alleen bekomen die van jezelf en van je nakomelingen of voorouders (bv. kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  3. Een afschrift van een geboorteakte die ouder is dan 100 jaar is voor iedereen beschikbaar.
  4. Voor opzoekingen of afschriften van akten te verkrijgen van minder dan 100 jaar oud van andere personen (bv. broers, zussen, neven, nichten …) moet je schriftelijke toelating hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart