Afschriften en uittreksels uit een echtscheidingsakte

Een afschrift is een fotokopie van de echtscheidingsakte en vermeldt alle gegevens, afstamming inbegrepen. Een uittreksel is een verkorte versie van de echtscheidingsakte.

Afschriften of uittreksels van de echtscheidingsakte zijn te verkrijgen bij de dienst Burgerzaken van de plaats waar het huwelijk heeft plaatsgevonden. Men kan een uittreksel of afschrift afhalen op de dienst zelf. Het kan ook telefonisch, via e-mail, per fax, per brief of via het E-Loket aangevraagd worden.

Voorwaarden
  1. Een uittreksel uit een echtscheidingsakte, zonder vermelding van de afstamming, kan door iedereen verkregen worden.
  2. Een afschrift en uittreksel met afstamming van de echtscheidingsakte die jonger is dan 100 jaar kan alleen bekomen worden van de eigen huwelijksakte en van die van zijn/haar nakomelingen of voorouders (voorbeeld: kleinkinderen, kinderen, ouders, grootouders ...).
  3. Een afschrift van een echtscheidingsakte die ouder is dan 100 jaar is wel voor iedereen beschikbaar.
  4. Om opzoekingen te laten verrichten of afschriften van akten te bekomen met betrekking tot akten van minder dan 100 jaar oud van andere personen (voorbeeld: broers, zusters, neven, nichten enz.) dient men schriftelijke toelating te hebben van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Kortrijk.
Kosten

Gratis

Wat moet je meenemen?

Identiteitskaart