Aanvullende financiële steun voor personen met lage financiële inkomsten

Bij een ontoereikend basisinkomen keurt het OCMW in een aantal situaties aanvullende financiële steun goed.
Deze steun is niet wettelijk afdwingbaar en we behandelen iedere aanvraag individueel.

Aanvullende financiële steun is mogelijk voor:

 • hospitalisatie
 • onthaaltehuizen
 • schooltoelage
 • verwarmingstoelage
 • stookoliepremie
 • socio-culturele en sportieve toelage
 • medicatiekosten
 • begrafeniskosten
 • steunbarema
 • ...

Voor iedere vorm gelden specifieke regels.

 

Aanvragen

 • Via intake en verdere gesprekken voeren we een sociaal-financieel onderzoek, waarna het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing neemt.
 • De cliënt ontvangt de beslissing (toekenning of weigering).
 • Het OCMW kan beslissen dat de cliënt verder behandeld moet worden. Deze begeleiding verschilt van cliënt tot cliënt naargelang de totale probleemsituatie.
Voorwaarden

Voor personen met lage financiële inkomsten

Kosten

Afhankelijk van de soort steunverlening en de situatie moet je die al dan niet terugbetalen aan het OCMW
Er zijn geen bijkomende kosten aan verbonden.