Premie niet-medische contactberoepen

Naar aanleiding van de maatregelen betreffende de preventie van de verspreiding van het coronavirus wil de gemeente de niet-medische contactberoepen in hoofdberoep ondersteunen en impulsen geven door een terugbetalingspremie voor de aankoop van preventiemateriaal te voorzien.

Bedrag

Maximum 250 euro.

Aanvraagtermijn

Niet-medische contactberoepen kunnen de premie aanvragen van 1 april 2021 tot 31 december 2021 voor de aankoop van preventiemateriaal om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Voorwaarden

  • De aanvrager moet een niet-medisch contactberoep in hoofdberoep uitoefenen.

  • De maatschappelijke zetel van het niet-medisch contactberoep moet in Avelgem gelegen zijn.

  • Alleen facturen op naam van de aanvrager worden aanvaard.

  • De facturen hebben betrekking op de aankoop van beschermingsmaterialen ter preventie van de verspreiding van COVID.

  • Facturen kunnen (gedeeltelijk) geweigerd worden omdat de kosten waarop ze betrekking hebben niet in aanmerking komen.

  • Alleen facturen met een minimumbedrag van 20 euro (exclusief btw) worden aanvaard.

  • De facturen moeten dateren van na 1 maart 2020.

  • Bij facturen moeten steeds betalingsbewijzen worden gevoegd.

  • Bestelbonnen worden niet aanvaard.

Aanvraagformulier

Premie niet-medische contactberoepen