Porte de Flandre

LIGGING

Etienne Balcaenstraat 65
8580 Avelgem

NAAM HOEVE

De naam van de hoeve verwijst naar de herberg. Het laatste café vooraleer men Henegouwen binnentrekt, maar ook het eerste voor iedereen die vanuit het Waalse landsgedeelte Avelgem binnenkomt.

HISTORIEK

De hoeve was vroeger eigendom van Jules Reyntjens. Hij huwde met Celina Depraetere op 22 september 1922.
Jules was landbouwer, Celina werd cafébazin. Hun huwelijk bleef kinderloos.

In maart 1957 werden de hoevegebouwen, samen met het café, openbaar verkocht aan Louis Lathioor die zich hier met zijn echtgenote Simone Cheyns en hun drie kinderen kwam vestigen. Ze waren zeer geliefd bij de vele landbouwers en handelaars die hier graag halt hielden om een fris pintje te drinken en te kaarten.

Op 5 juli 2007, de dag na het voorbijkomen van de Ronde van Frankrijk, heeft Nadine Lathioor de deuren van het populaire café Porte de Flandres definitief gesloten.

De landerijen worden verhuurd. Nadine woont nog steeds op de hoeve.