Parkeren

Parkeren in de blauwe zone

In volgende (delen van) straten is de blauwe zone van kracht:

  • Oudenaardsesteenweg (vanaf verkeerslichten tot Toekomststraat)
  • Kerkstraat
  • Doorniksesteenweg (vanaf verkeerslichten tot Leopoldstraat)
  • Gemeenteplein
  • Parkeerplaatsen gemeentehuis
  • Zolderstraat: 5 parkeerplaatsen aan de bibliotheek
  • Stationsstraat
  • Leopoldstraat: de 7 parkeerplaatsen aan de overkant van het sociaal huis
  • De parkeerplaatsen vooraan van de kerk. Het Daniel Vermandereplein wordt geen blauwe zone.
  • Drie parkeerplaatsen op de langsparkeerstrook in de Yzerwegstraat

In alle andere straten waar de blauwe zone niet geldt, kun je langparkeren.

De parkeerschijf (volgens Europees model) moet van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 18.00 uur gebruikt worden. De toegelaten duur voor het parkeren in de blauwe zone is twee uur.

De parkeerschijf moet niet gebruikt worden door personen met een beperking, wanneer een geldige parkeerkaart voor mensen met een beperking is aangebracht.

Wie de regels niet naleeft zal van Optimal Parking Control (OPC) een retributiebon van 30 euro ontvangen. Wie opmerkingen of vragen heeft, neemt best contact op met OPC. U kunt alle informatie nalezen op www.parkeren.be/avelgem

Plannetje blauwe zone

Retributiereglement blauwe zone