Ondersteuningspremies lokale handel

Onze lokale economie kreeg klappen. Daarom keurde de gemeenteraad op de zitting van 14 december 2020 een premiereglement goed ter ondersteuning van de korte keten.

Vijf ondersteuningspremies op jouw maat 

Heb je een (handels)zaak of onderneming in Avelgem? Dan kom je in aanmerking voor vijf ondersteuningspremies:

  1. Een starters- of vestigingspremie
  2. Een opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang
  3. Een premie voor gevelrenovatie 
  4. Een premie voor wonen boven handelszaken
  5. Een premie voor verfraaiing van hoevewinkels
     

1. Vestigingspremie

De vestigingspremie bedraagt maximum 5.000 euro voor:

  • Alle handelspanden in kernzone A
  • Horecazaken in kernzone C
  • Buurtwinkels in kernzone D

Handelszaken die geen recht hebben op een vestigingspremie, komen in aanmerking voor een starterspremie van maximum 1.500 euro.

2. Opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang

De opstart- of uitbreidingspremie voor kinderopvang heeft als doel het tekort aan kinderopvangplaatsen en opvang tijdens de schoolvakanties weg te werken.

De opstartpremie is beperkt tot maximum 500 euro per gerealiseerde voltijdse plaats.

3. Premie voor gevelrenovatie

De gevelrenovatiepremie heeft tot doel om de aantrekkingskracht van de handelskern in Avelgem te verhogen door het verbeteren van het aanzicht van panden in goed afgebakende gebieden.

De premie bedraagt 50% van de gemaakte kosten (exclusief btw) met een maximum van 4.000 euro per pand voor handelspanden en particuliere woningen in kernzone A en voor bestaande handelspanden in kernzone B en C.

4. Premie voor wonen boven handelspanden

De premie wonen boven handelspanden heeft tot doel de handelskern van Avelgem te verdichten door het creëren van  woongelegenheden boven handelspanden. Hiermee stimuleert Avelgem de levendigheid van het centrum en bekomt het een betere verweving van functies in de kern.

De premie bedraagt 25% van de gemaakte kosten (exclusief btw) met een maximum van 2.500 euro per gebouw, gelegen in kernzone A, B of C.

5. Premie voor verfraaiing van hoevewinkels

De premie voor verfraaiing van hoevewinkels heeft tot doel de korte keten te promoten en land- en tuinbouwers aan te zetten tot verkoop van hun verse producten in een hoevewinkel op de boerderij. Het verfraaien van de toegang tot de boerderij of de inrichting van de hoevewinkel heeft een positief effect op de verkoop. Een hoevewinkel brengt de producent en consument samen.

De premie bedraagt 50% van de gemaakte kosten (exclusief btw) met een maximum van 4.000 euro per hoevewinkel.

Vraag je premie(s) aan

Het reglement gaat met terugkerende kracht in werking vanaf 1 januari 2020. Je vindt het volledige reglement hieronder. Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming? Vraag je premie(s) hier aan. 

 

Extra informatie