Omgeving

Omgevingsvergunningen

 

 • Openbare onderzoeken

OMV_2021066614
Aanvrager: Pauwels Ilse
Onderwerp: verkavelen grond in 2 loten voor vrijstaande woningen en slopen bestaande bebouwing
Ligging: Heestertstraat 141
Periode openbaar onderzoek: van 17/05/2021 tot 15/06/2021

OMV_2021064075
Aanvrager: Demeyere Johny
Onderwerp: bouwen van een tuinberging
Ligging: Oudenaardsesteenweg 247
Periode openbaar onderzoek: van 07/05/2021 tot 05/06/2021

OMV_2020168944
Aanvrager: Deblock Frederik
Onderwerp: bouwen van een aanbouw en bouwen tuinhuis
Ligging: Oudenaardsesteenweg 647
Periode openbaar onderzoek: van 23/04/2021 tot 22/05/2021

OMV_2020144710
Aanvrager: Schoolgebouwen Decanaat Avelgem
Onderwerp: bouwen en exploiteren van een scholencampus na slopen bestaande bebouwing
Ligging: Kasteelstraat 12-16
Periode openbaar onderzoek: van 23/04/2021 tot 22/05/2021

OMV_2021036300
Aanvrager:Bourgeois-David Stefaan
Onderwerp: bouwen van een garage/tuinberging
Ligging: E. Balcaenstraat 6
Periode openbaar onderzoek: van 23/04/2021 tot 22/05/2021

OMV_2021049300
Aanvrager: Demasure Geert
Onderwerp: wijzigen reliëf landbouwgrond en dempen gracht
Ligging: Raaptorfstraat
Periode openbaar onderzoek: van 23/04/2021 tot 22/05/2021

OMV_2021042979
Aanvrager: Light House Consulting
Onderwerp: verkavelen grond in 1 lot voor koppelwoning
Ligging: Kapellestraat 40
Periode openbaar onderzoek: van 15/04/2021 tot 14/05/2021

 

 • Beslissing

OMV_2021016579
Aanvrager: Walcarius-Vermeersch Peter
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Kouterlosstraat 13
Datum beslissing: 11 mei 2021

OMV_2021024038
Aanvrager: Akinjide Abdullai
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning en aanbouwen carport
Ligging: Pontstraat 53
Datum beslissing: 11 mei 2021

OMV_2021052877
Aanvrager: Vanackere Glenn
Onderwerp: her aanleggen en uitbreiden verharding in de voortuin
Ligging: Assegem 13
Datum beslissing: 11 mei 2021

OMV_2021047405
Aanvrager: Huysentruyt-Guillemyn Sybren
Onderwerp: verbouwen van een woning
Ligging: Doorniksesteenweg 569
Datum beslissing: 11 mei 2021

OMV_2021078820
Aanvrager: Deweer Consulting BV
Onderwerp: exploiteren van een sport-en fitnesscentrum
Ligging: Doorniksesteenweg 151/002
Datum aktename: 11 mei 2021

OMV_2021012890
Aanvrager: Deconinck-T'Joens Nico
Onderwerp: aanbouwen van een annex
Ligging: De Ronde 13
Datum beslissing: 04 mei 2021

OMV_2021036499
Aanvrager: Tandt-Depraetere Ioannis
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden woning en bouwen carport/berging
Ligging: Nieuwstraat 67
Datum beslissing: 04 mei 2021

OMV_2021043247
Aanvrager: Moerman Niels
Onderwerp: aanleggen van twee parkeerplaatsen (regularisatie)
Ligging: Kaphoekstraat 7
Datum beslissing: 04 mei 2021

OMV_2021036958
Aanvrager: Vanhuysse Eddy
Onderwerp: bouwen van een garage/tuinberging na slopen bestaande bijgebouwen
Ligging: Doorniksesteenweg 511
Datum beslissing: 04 mei 2021

OMV_2021023895
Aanvrager: Depraetere-Vervisch Dave
Onderwerp: herbouwen van een woning en bijgebouwen
Ligging: Bosstraat 15
Datum beslissing: 04 mei 2021

OMV_2021008047
Aanvrager: Nuytens Sven
Onderwerp: plaatsen dak- en gevelisolatie, uitlengen dak, wijzigen gevelopeningen en bezetten gevels met crépi
Ligging: Langestraat 21
Datum beslissing: 27 april 2021

OMV_2021061078
Aanvrager: Lombaert Kenneth
Onderwerp: aanbouwen terrasoverkapping
Ligging: Oudenaardsesteenweg 245
Datum aktename: 20 april 2021

OMV_2020163251
Aanvrager: Bloemen Wannyn
Onderwerp: bouwen van een serre na slopen burelen + regulariseren en uitbreiden parking + exploiteren tuincentrum
Ligging: Oudenaardsesteenweg 363
Datum beslissing: 20 april 2021

OMV_2021008037
Aanvrager: Pauwels Emely
Onderwerp: aanbouwen garage
Ligging: Bleekveld 10
Datum beslissing: 20 april 2021

OMV_2021010480
Aanvrager: Vercruysse Karel
Onderwerp: plaatsen veranda
Ligging: Lindestraat 3
Datum beslissing: 20 april 2021

OMV_2021034201
Aanvrager: Fluvius System Operator
Onderwerp: plaatsen en exploiteren van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine
Ligging: Langestraat 21
Datum beslissing: 20 april 2021

OMV_2021001084
Aanvrager: Neirynck Steven
Onderwerp: bouwen van een tuinberging na slopen houten berging
Ligging: Assegem 42
Datum beslissing: 13 april 2021

OMV_2021014209
Aanvrager: Vandekerckhove Koen
Onderwerp: plaatsen van een publiciteitsbord
Ligging: O.L.Vrouwstraat 21
Datum beslissing: 13 april 2021

OMV_2021019405
Aanvrager: Plancquaert Patrick
Onderwerp: overwelven baangracht
Ligging: Varent
Datum beslissing: 13 april 2021

OMV_2021006181
Aanvrager: Quensier Christian
Onderwerp: plaatsen van een afdak
Ligging: Kerkhofstraat 63
Datum beslissing: 13 april 2021

OMV_2020154727
Aanvrager: IVC
Onderwerp: veranderen van een vinylverwerkend bedrijf
Ligging: Nijverheidslaan 29
Datum beslissing: 25 maart 2021

OMV_2021007020
Aanvrager: Rosseeuw-D'Huyvetter Gregory
Onderwerp: bouwen van een woning met carport en bijgebouw na slopen bestaande bebouwing
Ligging: Ruggekouterweg 9
Datum beslissing: 06 april 2021

OMV_2021005713
Aanvrager: Van Maldeghem Davy
Onderwerp: verbouwen woning met werk- en opslagplaats tot showroom met werkplaats/schrijnwerkerij
Ligging: Bruggesteenweg 2
Datum beslissing: 30 maart 2021

OMV_2020157458
Aanvrager: Maatschap Toccaro-ConsulT2B - Verdonckt Invest Company
Onderwerp: slopen van een woning
Ligging: Vijverhoek 1
Datum beslissing: 30 maart 2021

 

Overige openbare onderzoeken

 

 • MER-plicht
  /

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In opdracht van de gemeente Avelgem wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens T’Kindt opgemaakt.

Het RUP wordt opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota
- Procesnota
- Scopingnota

 • Planologische attesten
  /

 • Straatnamen
  /

 • Buurtwegen
  /

 • Andere

  Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.  De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.  Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen.   Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor de gemeente Avelgem relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt.  U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
Wil u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.
Hoe kan u een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kan uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.