Omgeving

Omgevingsvergunningen

 

 • Openbare onderzoeken

OMV_2019100242
Aanvrager: Electrabel en Eneco Wind Belgium
Onderwerp: bouwen en exploiteren van een windturbine WT3 (deel van windturbineproject Windlandschap Moen)
Ligging: Bouvriestraat zn
Periode openbaar onderzoek: van 11/09/2019 tot 10/10/2019

OMV_2019094044
Aanvrager: Tanghe Antoon
Onderwerp: verkavelen van gronden in 1 lot voor eengezinswoning
Ligging: Moerasstraat 4
Periode openbaar onderzoek: van 2/09/2019 tot 1/10/2019

 

 • Beslissingen

OMV_2019011591
Aanvrager: D'Haeye Cleaning bvba
Onderwerp: bouwen van een bureelgebouw en regulariseren tweede bedrijfswoning
Ligging: Knobbelstraat 24
Datum beslissing: 29 augustus 2019

OMV_2019084190
Aanvrager: Eco Wash Systems
Onderwerp: plaatsen van een reclamezuil
Ligging: Nijverheidslaan 12
Datum beslissing: 2 september 2019

OMV_2019079063
Aanvrager: Declercq-Laleman Niels
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Doornstraat 4
Datum beslissing: 2 september 2019

OMV_2019081681
Aanvrager: Vercruysse-Forët Frederik
Onderwerp: uitbreiden van een woning na slopen garage
Ligging: Achterdriesstraat 18
Datum beslissing: 2 september 2019

OMV_2019078688
Aanvrager: Schillings Olivier
Onderwerp: bouwen van een garage
Ligging: Meersstraat 36
Datum beslissing: 2 september 2019

OMV_2019066811
Aanvrager: Dhondt-Vermeersch Olivier
Onderwerp: bouwen van een woning na slopen bestaande woning
Ligging: Baarmstraat 5
Datum beslissing: 2 september 2019

OMV_2019056073
Aanvrager: Declercq Thierry
Onderwerp: uitbreiden van een woning - regularisatie
Ligging: Krevelstraat 17
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019071379
Aanvrager: De Leie cvba/VMSW
Onderwerp: bouwen meergezinswoning (2 woonentiteiten) na slopen bestaande woning
Ligging: Tulpenlaan 56
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019071378
Aanvrager: De Leie cvba/VMSW
Onderwerp: bouwen meergezinswoning (2 woonentiteiten) na slopen bestaande woning
Ligging: Oudenaardsesteenweg 156
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019071369
Aanvrager: De Leie cvba/VMSW
Onderwerp: bouwen meergezinswoning (2 woonentiteiten) na slopen bestaande woning
Ligging: Korenstraat 12
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019071376
Aanvrager: De Leie cvba/VMSW
Onderwerp: bouwen meergezinswoning (2 woonentiteiten) na slopen bestaande woning
Ligging: Toekomststraat 95
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019071369
Aanvrager: De Leie cvba/VMSW
Onderwerp: bouwen meergezinswoning (2 woonentiteiten) na slopen bestaande woning
Ligging: Korenstraat 12
Datum beslissing: 26 augustus 2019

OMV_2019073498
Aanvrager: Michael Gérard-Pille Florie
Onderwerp: bouwen van een garage - gewijzigd ontwerp
Ligging: Doorniksesteenweg 151B
Datum beslissing: 19 augustus 2019

OMV_2019073504
Aanvrager: Vermeulen Joost
Onderwerp: verharden voortuin
Ligging: Veldstraat 6
Datum beslissing: 19 augustus 2019

OMV_2019053712
Aanvrager: Debakker bvba
Onderwerp: bouwen en exploiteren van een tandartspraktijk
Ligging: Stijn Streuvelslaan 7
Datum beslissing: 19 augustus 2019

OMV_2019044538
Aanvrager: Verika Invest
Onderwerp: bouwen van 22 appartementen
Ligging: Binnenweg 24-26-28
Datum beslissing: 19 augustus 2019

OMV_2019046248
Aanvrager: Harelbouw
Onderwerp: bouwen van 2 woningen
Ligging: Paul Demanstraat 5 en 7
Datum beslissing: 19 augustus 2019

OMV_2019068343
Aanvrager: Vandenborre Tom
Onderwerp: slopen van een woning en deel bijgebouwen
Ligging: Driesstraat 35
Datum beslissing: 22 juli 2019

OMV_2019067144
Aanvrager: Declerck Philip
Onderwerp: bekleden voor- en zijgevel woning met steenstrips
Ligging: Oudenaardsesteenweg 101
Datum beslissing: 15 juli 2019

OMV_2019060780
Aanvrager: Mat Fabien
Onderwerp: bouwen houten carport
Ligging: Tombeelstraat 5
Datum beslissing: 08 juli 2019

OMV_2019058117
Aanvrager: Vandaele Philip
Onderwerp: bouwen van een dakkapel
Ligging: Driesstraat 87
Datum beslissing: 01 juli 2019

 

 • Meldingsakten

 

Overige openbare onderzoeken

 

 • MER-plicht
  /

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)
  /

 • Planologische attesten
  /

 • Straatnamen
  /

 • Buurtwegen
  /

 • Andere
  /