Omgeving

Omgevingsvergunningen

 

 • Openbare onderzoeken

OMV_2021006181
Aanvrager: Quensier Christian
Onderwerp: plaatsen van een afdak
Ligging: Kerkhofstraat 63
Periode openbaar onderzoek: van 23/01/2021 tot 21/02/2021

OMV_2020163251
Aanvrager: Bloemen Wannyn
Onderwerp: bouwen van een serre na slopen burelen + regulariseren en uitbreiden parking
Ligging: Oudenaardsesteenweg 363
Periode openbaar onderzoek: van 23/01/2021 tot 21/02/2021

OMV_2020162603
Aanvrager: Simon Callewaert-Keuppens
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Okkerdriesstraat 3
Periode openbaar onderzoek: van 14/01/2021 tot 12/02/2021

OMV_2020164961
Aanvrager: D'Huyvetter Beton bvba
Onderwerp: bijstellen vergunningsvoorwaarden bij een betoncentrale
Ligging: Nijverheidslaan 16
Periode openbaar onderzoek: van 27/12/2020 tot 25/01/2021

 

 • Beslissing

OMV_2020110054
Aanvrager: Colpaert familie
Onderwerp: verkavelen grond in 1 lot voor vrijstaande eengezinswoning
Ligging: Doorniksesteenweg 300
Datum beslissing: 12 januari 2021

OMV_2020143858
Aanvrager: Lagaert-Wauters Anthony
Onderwerp: verbouwen van een woning
Ligging: Leynseelstraat 108
Datum beslissing: 12 januari 2021

OMV_2020126733
Aanvrager: Detremmerie Ilyas
Onderwerp: bouwen van een woning, poolhouse en zwembad
Ligging: De Ronde 16A
Datum beslissing: 12 januari 2021

OMV_2020119757
Aanvrager: De Clercq J & I
Onderwerp: bouwen van bedrijfsgebouw (twee geschakelde loodsen)
Ligging: Bruggesteenweg 2
Datum beslissing: 05 januari 2021

OMV_2020120375
Aanvrager: Ghysels Günter
Onderwerp: wijzigen reliëf grond - regularisatie
Ligging: Bruggesteenweg 13
Datum beslissing: 05 januari 2021

OMV_2020139020
Aanvrager: Algoet Emiel
Onderwerp: verbouwen garage - regularisatie
Ligging: Stampkotstraat 7
Datum beslissing: 05 januari 2021

OMV_2020128284
Aanvrager: Vandendriessche Evelien
Onderwerp: bouwen tuinhuis met overdekt terras en regulariseren aanleg steenslagverharding
Ligging: Langestraat 24
Datum beslissing: 05 januari 2021

OMV_2020162911
Aanvrager: Baert Wim
Onderwerp: uitbreiden woning met een veranda
Ligging: Langestraat 14A
Datum Aktename: 22 december 2020

OMV_2020130235
Aanvrager: Erfgenamen Maes Jan
Onderwerp: exploiteren landbouwbedrijf
Ligging: Kruisstraat 12
Datum Aktename: 22 december 2020

OMV_2020127691
Aanvrager: Vertongen Dimitri
Onderwerp: wijzigen functie  toonzaal en werkplaats naar fietshandel/-herstelplaats
Ligging: Leynseelstraat 75
Datum beslissing: 22 december 2020

OMV_2020137186
Aanvrager: Vandemeulebroucke Bjorn
Onderwerp: aanbouwen garage
Ligging: Dorrestraat 2A
Datum beslissing: 22 december 2020

OMV_2020140469
Aanvrager: Thomaes Luc
Onderwerp: aanbouwen terrasoverkapping
Ligging: Meersstraat 23
Datum beslissing: 22 december 2020

OMV_2020139114
Aanvrager: Beyens Yves
Onderwerp: wijzigen functie woning naar groepspraktijk psychologen
Ligging: Gentweg 15
Datum beslissing: 22 december 2020

OMV_2020078805
Aanvrager: Beyaert Dirk
Onderwerp: verbouwen van een loods
Ligging: Doorniksesteenweg 256A
Datum beslissing: 15 december 2020

OMV_2020125397
Aanvrager: The Address
Onderwerp: verbouwen van een woning
Ligging: Bosstraat 55
Datum beslissing: 15 december 2020

OMV_2020136088
Aanvrager: Dewitte Filip
Onderwerp: aanbouwen van een veranda, overdekt terras en berging na slopen aanbouw en tuinhuis
Ligging: Doorniksesteenweg 518
Datum beslissing: 15 december 2020

OMV_2020113625
Aanvrager: Deganck Timothy
Onderwerp: plaatsen van een carport
Ligging: Outrijveplein 6A
Datum beslissing: 1 december 2020

 

Overige openbare onderzoeken

 

 • MER-plicht
  /

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In opdracht van de gemeente Avelgem wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens T’Kindt opgemaakt.

Het RUP wordt opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota
- Procesnota
- Scopingnota

 • Planologische attesten
  /

 • Straatnamen
  /

 • Buurtwegen
  /

 • Andere

  Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.  De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.  Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen.   Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor de gemeente Avelgem relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt.  U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
Wil u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.
Hoe kan u een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kan uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.