Omgeving

Omgevingsvergunningen

 

 • Openbare onderzoeken

OMV_2019159459
Aanvrager: Declercq-Vandenbroucke Ronny
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Smissestraat 7
Periode openbaar onderzoek: van 27/01/2020 tot 25/02/2020

OMV_2019129407
Aanvrager: Goplus NV
Onderwerp: bouwen van twee meergezinswoningen met 46 wooneenheden na slopen van de bestaande bebouwing - gewijzigd ontwerp + exploiteren transformator
Ligging: Kerkhofstraat 67
Periode openbaar onderzoek: van 16/01/2020 tot 14/02/2020

 

 • Beslissingen

OMV_2019143217
Aanvrager: Verrostte Natacha
Onderwerp: verbouwen aanbouw en carport - regularisatie
Ligging: Gentweg 11
Datum beslissing: 20 januari 2020 

OMV_2019135891
Aanvrager: Dreesen-Handsaeme Reinhard
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Munkkouter 43
Datum beslissing: 13 januari 2020 

OMV_2019137554
Aanvrager: Demasure Leen
Onderwerp: bouwen van een open pergola
Ligging: A. Decockstraat 2
Datum beslissing: 13 januari 2020 

OMV_2019141747
Aanvrager: Delmotte Marleen
Onderwerp: bouwen van een veranda
Ligging: Oudenaardsesteenweg 78
Datum beslissing: 13 januari 2020 

OMV_2019137925
Aanvrager: Van Den Haute Luc
Onderwerp: vellen van 10 hoogstammige bomen
Ligging: Nieuwstraat 47
Datum beslissing: 13 januari 2020 

OMV_2019138548
Aanvrager: Tom Coussement-Ramard
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Doorniksesteenweg 507
Datum beslissing: 13 januari 2020 

2020OMV_2019131553
Aanvrager: Heyse-Blommaert Jeroen
Onderwerp: bouwen van een woning na slopen bestaande woning
Ligging: Ten Hove 3
Datum beslissing: 6 januari 2020

OMV_2019128096
Aanvrager: Bram Vercoutere/Naessens Roeland
Onderwerp: bouwen van een woning na slopen bestaande bebouwing en bouwen tuinmuur
Ligging: Knobbelstraat 31 en 33
Datum beslissing: 6 januari 2020

OMV_2019125536
Aanvrager: Vandeputte Marc
Onderwerp: bouwen van 3 rijwoningen na slopen bestaande woning
Ligging: Ruggestraat 3
Datum beslissing: 6 januari 2020

OMV_2019108384
Aanvrager: Buysens Jean
Onderwerp: verkavelen grond in 1 lot voor ééngezinswoning
Ligging: Okkerdriesstraat
Datum beslissing: 6 januari 2020

OMV_2019121738
Aanvrager: Bocklandt Christian
Onderwerp: verbouwen van een herenhuis tot meergezinswoning
Ligging: Stationsstraat 18
Datum beslissing: 23 december 2019

OMV_2019100242
Aanvrager: Eneco Wind Belgium/Electrabel 
Onderwerp: bouwen en exploiteren van een windturbine WT3 (deel van windturbineproject Windlandschap Moen)
Ligging: Bouvriestraat
Datum beslissing: 20 december 2019

OMV_2019020877
Aanvrager:Desmet Ann Sophie
Onderwerp: bouwen van een aardappelloods na slopen van bestaande loods  + veranderen van een rundveehouderij 
Ligging: Doorniksesteenweg 388
Datum beslissing: 12 december 2019

OMV_2019128488
Aanvrager: De Jonghe Patrick
Onderwerp: bouwen van een carport
Ligging: Driesstraat 140
Datum beslissing: 16 december 2019

OMV_2019122292
Aanvrager: Everaerdt Conrad
Onderwerp: bouwen en exploiteren van een geprefabriceerde betonnen hoogspanningscabine na slopen bestaande cabine
Ligging: Sint-Maartensstraat zn
Datum beslissing: 16 december 2019

OMV_2019121675
Aanvrager: Van Steenbrugge Koen
Onderwerp: aanleggen van een zwembad met omranding
Ligging: Bosstraat 35
Datum beslissing: 16 december 2019

OMV_2019121803
Aanvrager: Delfosse Christophe
Onderwerp: herbouwen van een veranda
Ligging: Oudenaardsesteenweg 587
Datum beslissing: 16 december 2019

OMV_2019049131
Aanvrager: Tanghe Pascal
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden horecazaak - regularisatie wijzigingen
Ligging: Abdijstraat 2
Datum beslissing: 9 december 2019

 

 • Meldingsakten

OMV_2020000868
Aanvrager: Ternoot Anne
Onderwerp: bouwen van een carport aan woning
Ligging: Ternoot Anne
Datum aktename: 20 januari 2020

OMV_2019148684
Aanvrager: Dekeyser Mallory
Onderwerp: exploiteren propaangastank
Ligging: Raaptorfstraat 94
Datum aktename: 16 december 2019

 

Overige openbare onderzoeken

 

 • MER-plicht
  /

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In opdracht van de gemeente Avelgem wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens T’Kindt opgemaakt.

Het RUP wordt opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota
- Procesnota
- Scopingnota

 • Planologische attesten
  /

 • Straatnamen
  /

 • Buurtwegen
  /

 • Andere
  /