Omgeving

Omgevingsvergunningen

 

 • Openbare onderzoeken

OMV_2020113625
Aanvrager: Deganck Timothy
Onderwerp: bouwen van een carport
Ligging: Outrijveplein 6A
Periode openbaar onderzoek: van 18/09/2020 tot 17/10/2020

OMV_2020110311
Aanvrager: Vandeputte Els
Onderwerp: bouwen van een overdekte zithoek met berging na slopen tuinhuis
Ligging: De Ronde 19
Periode openbaar onderzoek: van 16/09/2020 tot 15/10/2020

OMV_2020056437
Aanvrager: Gemeentebestuur Avelgem
Onderwerp: aanleggen van een fietspad
Ligging: tussen oude spoorwegbedding en Meersstraat
Periode openbaar onderzoek: van 11/09/2020 tot 10/10/2020

OMV_2020072157
Aanvrager: OCMW Avelgem
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden woning tot sociaal huis en renoveren bestaand sociaal huis
Ligging: Leopoldstraat 64-66
Periode openbaar onderzoek: van 2/09/2020 tot 01/10/2020

 

 • Beslissing

OMV_2020098884
Aanvrager: Devos Free
Onderwerp: bouwen van een carport met tuinberging
Ligging: Sint-Maartensstraat 3
Datum beslissing: 29 september 2020

OMV_2019080187
Aanvrager: Molens T'Kindt
Onderwerp: bouwen silo, uitbreiden bestaande loods, bouwen weegbrug en verplaatsen stookolietank met tankplaats
veranderen van een maalderij en veranderen van een maalderij

Ligging: Kaaistraat 18
Datum beslissing: 23 september 2020

OMV_2020092140
Aanvrager: Tanghe Antoon
Onderwerp: vellen van 3 wilgen en een es
Ligging: Moerasstraat 4
Datum beslissing: 22 september 2020

OMV_2020074764
Aanvrager: Vergauwen Joost
Onderwerp: plaatsen van een houten omheining in de voortuin
Ligging: Pietersveld 12
Datum beslissing: 22 september 2020

OMV_2020094902
Aanvrager: Gemmerich Noëmie
Onderwerp: bouwen van een garage en plaatsen van twee containers
Ligging: Knobbelstraat 72
Datum beslissing: 22 september 2020

OMV_2020098198
Aanvrager: Vercant Christ
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Leynseelstraat 70
Datum beslissing: 22 september 2020

OMV_2020088102
Aanvrager: Vanmeerhaeghe Griet
Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een woning
Ligging: Ganzenhofstraat 56
Datum beslissing: 22 september 2020

OMV_2020034238
Aanvrager: Assah-Dekein Henry
Onderwerp: bouwen van een woning na slopen bestaande bebouwing
Ligging: Oudenaardsesteenweg 601A
Datum beslissing: 15 september 2020

OMV_2020089842
Aanvrager: Deliens Joppe
Onderwerp: bouwen van een woning met carport
Ligging: Oudenaardsesteenweg 137A
Datum beslissing: 15 september 2020

OMV_2020095643
Aanvrager: Desmet Linda
Onderwerp: plaatsen van een veranda
Ligging: Blauwe Poortstraat 7
Datum beslissing: 15 september 2020

OMV_2020094046
Aanvrager: Ernalsteen Francis
Onderwerp: functiewijziging woongelegenheid naar kantoor
Ligging: Doorniksesteenweg 51
Datum beslissing: 15 september 2020

OMV_2020093786
Aanvrager: Vanyzere Francis
Onderwerp: bouwen van een atelier met bureau en een garage met opslagplaats
Ligging: Maraillestraat 64
Datum beslissing: 15 september 2020

OMV_2020019919
Aanvrager: Moerman Marc
Onderwerp: verder exploiteren en veranderen van een rundveehouderij
Ligging: Hulstraat 25
Datum beslissing: 8 september 2020

OMV_2020062227
Aanvrager: Gemeentebestuur Avelgem
Onderwerp: verder exploiteren recyclagepark
Ligging: Kortrijkstraat 19
Datum beslissing: 8 september 2020

OMV_2020056420
Aanvrager: Gemeentebestuur Avelgem
Onderwerp: verharden trage wegen nrs. 56 en 29
Ligging: tussen Bevrijdingslaan – Waffelstraat – Langestraat - Hulstraat
Datum beslissing: 8 september 2020

OMV_2020075535
Aanvrager: Vansteenbrugge Danny
Onderwerp: bouwen van een houten tuinhuis
Ligging: Pontstraat 33
Datum beslissing: 1 september 2020

OMV_2020089055
Aanvrager: Vantieghem Dries
Onderwerp: bouwen van een houten overkapt terras
Ligging: Driesstraat 18
Datum beslissing: 1 september 2020

OMV_2020039278
Aanvrager: Tanghe Jonas
Onderwerp: wijzigen functie woning en sauna naar 2 vakantiewoningen
Ligging: Doorniksesteenweg 199
Datum beslissing: 25 augustus 2020

OMV_2020083624
Aanvrager: Sobrie Gunther
Onderwerp: bouwen van een garage na slopen tuinhuis
Ligging: Assegem 17
Datum beslissing: 25 augustus 2020

OMV_2020085802
Aanvrager: Van Vooren Mercedes
Onderwerp: aanleggen van een terras
Ligging: Yzerwegstraat 14
Datum beslissing: 25 augustus 2020

OMV_2020053850
Aanvrager: Cool Eddy
Onderwerp: bouwen van een carport
Ligging: De Ronde 18
Datum beslissing: 25 augustus 2020

OMV_2020019874
Aanvrager: Tanghe Tineke
Onderwerp: bouwen van een woning
Ligging: Oeverstraat 1
Datum beslissing: 30 juni 2020 

 

 • Meldingsakten

OMV_2020080897
Aanvrager: Vandemeulebroucke Wim
Onderwerp: exploiteren van een ondergrondse propaangastank
Ligging: Nieuwstraat 105
Datum aktename: 4 augustus 2020

 

Overige openbare onderzoeken

 

 • MER-plicht
  /

 • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's)

In opdracht van de gemeente Avelgem wordt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Molens T’Kindt opgemaakt.

Het RUP wordt opgemaakt voor het gebied tussen de Kaaistraat en Ten Hove ten gevolge van de afgifte van een planologisch attest dat afgeleverd werd aan het bedrijf Molens T’Kindt. Het doel is om het bedrijf de ruimtelijke mogelijkheden te bieden om zich beter te organiseren en uit te bouwen.
Van 13 mei 2019 tot en met 12 juli 2019 liep de raadpleging over de start- en procesnota van dit RUP.
Na de raadplegingsperiode werd een scopingnota opgemaakt.
Alle documenten vindt u hieronder:
- Startnota
- Procesnota
- Scopingnota

 • Planologische attesten
  /

 • Straatnamen
  /

 • Buurtwegen
  /

 • Andere

  Openbaar onderzoek Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 kan u uw mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027.
U kan de documenten nalezen op www.volvanwater.be en uw mening en suggesties geven via een inspraakformulier.
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022- 2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.  De plannen zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.  Ook de zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen.
De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen.   Naast een beheerplan voor de Vlaamse delen van de stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen.
Op www.volvanwater.be krijgt u een overzicht van de plandelen en acties die voor de gemeente Avelgem relevant zijn. Via geoloketten komt u te weten welke acties in uw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in uw straat gezuiverd wordt.  U vindt er ook bijkomende documentatie over de plannen.
Wil u de plannen inkijken, meer informatie over het openbaar onderzoek of een opmerking formuleren: surf naar www.volvanwater.be.
Hoe kan u een opmerking indienen?
Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via het digitale inspraakformulier op www.volvanwater.be.
U kan uw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.