Zwembad terug open

***Update vrijdag 1 maart

De kuip is gevuld, het water warmt en alle technieken draaien: vanaf maandag 4 maart is het zwembad terug open.

Dank je wel nogmaals aan iedereen die hielp!

***Update woensdag 27 februari

Na het weghalen van alle stellingen in de vroege ochtend, startte de grote schoonmaak van het zwembad. Zowat alle sportdienstpersoneel zette zich hiervoor in en om 12.00 uur was de kuip klaar om ze te vullen.

Om 13.00 uur startte, onder toezicht van onderhoudsfirma Cofely, het vullen van de kuip. Dit en het zwemwaardig maken van het zwemwater neemt 4 dagen in beslag.

Zondagmiddag moet het zwembad weer operationeel zijn en worden de nodige tests uitgevoerd zodat maandag 4 maart het zwembad weer kan openen.

Hartelijk dank alvast aan alle betrokkenen voor het naleven van de zeer strikte timing waardoor de sluitingsperiode tot een minimum herleid wordt.

*** Update maandag 25 februari

Zaterdag 23 februari werden alle nieuwe ondersteunende elementen voor de dakconstructie geïnstalleerd. Ze kregen allemaal een corrosiewerende behandeling vooraf.

Maandagvoormiddag 25 februari inspecteert de stabiliteitsingenieur de uitgevoerde werken. Hij beslist of de stut-elementen weg mogen. Zo ja, dan gebeurt dit nog dezelfde voormiddag.

Maandag 25 en dinsdag 26 februari worden ook de detailschilderwerken (alle verbindingen, plaatsen die door de stutting niet konden geschilderd worden …) afgewerkt. Woensdag 27 februari worden in de zeer vroege ochtend alle stellingen weggenomen.

Halfweg woensdagvoormiddag start het opruimen en de grote schoonmaak. In de vroege namiddag volgt het vullen van het bad. Het vullen en het water zwemwaardig maken duurt ongeveer 4 dagen.

Het ziet er dus nog steeds naar uit dat het zwembad terug opengaat bij de start van de Krokusvakantie op maandag 4 maart.

*** Update vrijdag 8 februari

Alle benodigd materiaal voor de uit te voeren herstellingen is reeds aangeleverd bij de aannemer en wordt vandaag gegalvaniseerd in functie van het vermijden van latere corrosie. Het proces van ‘warme galvanisatie’ neemt het volledige weekend in beslag en zal maandag 11 februari afgerond zijn.

Op dinsdag 12 februari wordt alle gegalvaniseerde materiaal bij de gespecialiseerde firma gebracht die die het materiaal onder druk in een verfstraat zal behandelen met een epoxy-coating als extra bescherming tegen corrosie. Deze behandeling inclusief grondig indrogen duurt een 4- à 5 dagen.

Op basis van deze timing kan alle materiaal installatieklaar geleverd worden op maandag 18 februari 2019.

In de oorspronkelijk opgestelde timing zou het materiaal pas installatieklaar geleverd worden ten vroegste op woensdag 20 februari en uiterlijk op zondag 24 februari.

Momenteel zitten de werken dus voor op schema.

 

*** Update maandag 4 februari

Op basis van de bevindingen van de stabiliteitsingenieur werkte de crisiscel, samen met alle betrokken partijen, volgend plan van aanpak en timing uit:

De 20 spankabels die de dakconstructie dragen, moeten vervangen worden door behandelde staven. Alle andere aanwezige staalconstructies moeten geschilderd worden met corrosiewerende verf.

De aannemer bestelt deze week het nodige herstelmateriaal (staven, bouten …). Om corrosie te vermijden wordt alles gegalvaniseerd door een gespecialiseerde firma. Het bestellen, leveren en behandelen, neemt een 10-tal dagen in beslag.

Midden volgende week wordt het materiaal overgebracht naar een ander gespecialiseerd bedrijf om het onder druk in een verfstraat te behandelen met een epoxy-coating als extra bescherming tegen corrosie. Dit proces, inclusief grondig laten indrogen, duurt 4 à 5 dagen.

We verwachten dat al het materiaal installatieklaar geleverd wordt tussen woensdag 20 en zondag 24 februari. De installatie zelf neemt 1 à 2 dagen in beslag, net als de schilderwerken die pas tijdens of na de installatie kunnen gebeuren. 

Nog deze week brengen we de nodige werkplatformen op hoogte aan voor de schilderwerken. Volgende week start een gespecialiseerde firma het schilderen en behandelen van de niet te vervangen elementen in de dakconstructie. 

Ten laatste woensdag 27 februari zouden alle werken klaar moeten zijn. Dan rest het opruimen en het vullen van het bad. Het vullen en het water zwemwaardig maken (op temperatuur en op het juiste niveau brengen wat betreft chemicaliën) duurt ongeveer 4 dagen.

Zonder tegenslag opent het zwembad opnieuw bij de start van de krokusvakantie, op maandag 4 maart. 

 

*** Update donderdag 31 januari

Rond 6.00 uur startte het gecontroleerd leegpompen van het zwembad. Dit duurde ongeveer 10 uren. In de namiddag startte een gespecialiseerde firma met het stutwerk dat tegen middernacht voltooid was.

Op vrijdag 1 februari maakt de brandweer het dak opnieuw sneeuwvrij. In de voormiddag start de stabiliteitsingenieur zijn onderzoek. We verwachten de resultaten in de loop van het weekend.

Vervolgens weten we welke stappen we moeten ondernemen en zoeken we een aannemer voor de nodige herstelwerken. Dan zal ook blijken hoelang het zwembad moet sluiten.

Meer info volgt op maandag 4 februari.

zwembad

*** Woensdag 30 januari

Op woensdag 30 januari, even voor de middag, knakte één van de twintig staalkabels die de dakconstructie van het zwembad ondersteunen.

Uit veiligheidsoverwegingen besloot de burgemeester het zwembad onmiddellijk voor onbepaalde duur te sluiten.

Een stabiliteitsingenieur deed op woensdagnamiddag de eerste vaststellingen waaruit blijkt dat verder onderzoek naar de stabiliteit van het dak noodzakelijk is.

Daarom besliste de veiligheidscel, onder leiding van de burgemeester, om:

  • De brandweer onmiddellijk het dak sneeuwvrij te laten maken.
  • Het zwembad gecontroleerd te laten leeglopen onder supervisie van de onderhoudsfirma van het zwembad. Aangezien de duurtijd hiervan circa 10 uren bedraagt, werd hiermee gestart donderdag in de zeer vroege ochtend.
  • Na het legen van de kuip, de dakconstructie te laten stutten door een gespecialiseerde firma. Deze werken worden/werden in de loop van donderdag uitgevoerd.
  • Vrijdag voert de stabiliteitsingenieur verder onderzoek uit zodat hij de komende dagen in kaart kan brengen welke ingrepen nodig zijn om de veiligheid opnieuw te garanderen. Intussen wordt in het weekend ook een aannemer gezocht om de  werken uit te voeren.
  • Maandag aanstaande plant de veiligheidscel, samen met de stabiliteitsingenieur en de aannemer, de verdere aanpak om de volledige veiligheid te garanderen en de sluitingsperiode van het zwembad zo beperkt mogelijk te houden.

Het zwembad blijft alvast ook volgende week zeker gesloten. Maandag aanstaande moet er meer duidelijkheid zijn over de effectieve sluitingsperiode.