Werken kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat

Werken Werken kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat

Update 10 december

Momenteel worden de zones buiten de rijvakken verder afgewerkt. Voetgangers en fietsers kunnen inmiddels passeren over de werfzone aan de kant van de Colruyt.

Afhankelijk van de weersomstandigheden start op vrijdag 13, zaterdag 14 of maandag 15 december de aanleg van de asfaltonderlaag van de rijvakken. Deze werken worden zeker uitgevoerd en nemen één dag in beslag.

Na het aanbrengen van de asfaltonderlaag wordt bepaald of de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn voor het aanbrengen van de weersgevoelige asfalttoplaag en de markeringen. Als dit zo is, wordt de werf volledig afgewerkt zodat deze kan openen, inclusief de inwerkingstelling van de verkeerslichten, uiterlijk op zaterdag 21 december.

Indien dit niet het geval is, wordt de werf zodanig ingericht (met tijdelijke verkeerslichten) dat er vanaf 21 december passage mogelijk is op de asfaltonderlaag op de 3 hoofdassen (komende vanuit Avelgem, Outrijve en Escanaffles). Ook de opritten van de aangelanden zullen dan opnieuw toegankelijk zijn.

werken

Update 3 december

Momenteel worden de ontvangers en de greppels voor de afwatering geplaatst. De afwerking is voorzien op donderdag 5 december.

Indien de weersomstandigheden het toelaten:

  • wordt op vrijdag 6 december de fundering voor de rijvakken aangebracht en onmiddellijk aansluitend worden de plaatproeven uitgevoerd om te bepalen of de fundering voldoet aan de vastgelegde vereisten.
  • Wordt op maandag 9 december en dinsdag 10 december de afwerking in de zone buiten de rijvakken (kant Colruyt) uitgevoerd zodat vanaf woensdag 11 december voetgangers en fietsers langs deze weg kunnen passeren over de werfzone.
  • Wordt op woensdag 11 december en donderdag 12 december de afwerking in de zone buiten de rijvakken (overkant van de Colruyt) uitgevoerd.
  • Wordt op vrijdag 13 december en/of zaterdag 14 december een aanvang genomen met de asfalteringswerken.
  • Worden in de week van 16 december de markeringen aangebracht en de lichten in werking gesteld.

De aannemer blijft dubbele ploegen voorzien zodat de werken sneller vooruitgaan. De weersomstandigheden worden op de voet opgevolgd om het werkverlet zo laag mogelijk te houden.

De aannemer blijft ernaar streven om het kruispunt op 20 december open te stellen, hetzij volledig afgewerkt hetzij bijna volledig afgewerkt, op minstens 3 hoofdassen. We volgen de werken dagelijks op en de druk op het Vlaams Gewest en de aannemer blijft aanhouden om deze hoofddoelstelling te realiseren.

 Werken rond punt

Update 26 november

Op dinsdag 26 november beëindigt de aannemer de opbraakwerken. Woensdag 27 november plaatst de aannemer de nodige wachtbuizen onder de werfzone.

Uiterlijk op woensdag 27 november voltooit de Watergroep de aanleg van de nieuwe leiding in de werfzone. Zo kan de aannemer vanaf donderdag 28 november 2 ploegen inschakelen om de uitvoering van de werken te versnellen.

De verdere timing, onder voorbehoud van normale weersomstandigheden:

  • Van donderdag 28 november tot vrijdag 6 december: plaatsen en aansluiten van de ontvangers en het aanleggen van de fundering voor de greppel (=afwatering).
  • Vrijdag 6 december: gieten van de betonnen greppel
  • Zaterdag 7 december of maandag 9 december: plaatsen van de boordstenen
  • Vanaf maandag 9 december (uitvoeringstermijn 3 à 4 dagen): slijpen van de sturingslussen voor de verkeerslichten, plaatsen en aansluiten van de verkeerslichten.

Op 9 december, wordt in functie van de weersverwachtingen, een verdere planning opgemaakt.

Update – Start fase 2

19 november 2019

Op 19 november, bracht de aannemer de toplaag aan. De belijning gebeurt woensdag 20 november. Hiermee wordt fase 1 van de herinrichting afgerond.

In de nacht van woensdag op donderdag, tussen 3.00 en 7.00 uur, wordt overgeschakeld naar fase 2. 

De doorgang voor verkeer op de as Etienne Balcaenstraat – Outrijve/Spiere blijft mogelijk tot 6.00 uur.  Vanaf 6.00 uur kan dit niet meer.
Vanaf 7.00 uur is er doorgang voor verkeer mogelijk op de as Etienne Balcaenstraat – Avelgem centrum. 

Op donderdag 21 november start fase 2: zowel de Watergroep als de aannemer voeren werken uit. De aannemer zet alvast dubbele ploegen in om alles zo snel mogelijk te laten vorderen.

Een voetgangerszone over de werfzone blijft voorzien.

Buslijn 85 wordt ook in fase 2 in beide richtingen omgeleid via Moen. Haltes Avelgem Sportcentrum, Avelgem Gibraltar, Outrijve Beiaarddreef en Outrijve dorp worden niet bediend. Het gemeentebestuur dringt bij TEC aan om in fase 2 hun normale reisweg te hernemen en tot aan het station te rijden.