Werken Guldenspoorpad - oversteekplaatsen aan de Pont- en Kouterlosstraat

De werken aan het Guldenspoorpad naderen hun eindfase. Om de veiligheid van de fietsers te verhogen, komen er aan de oversteekplaatsen aan de Pont- en Kouterlosstraat nog verkeersplateaus. 

Gezien de huidige omleidingen werd even gekeken of deze werken mogelijks konden uitgesteld worden. Dit betekende echter opnieuw hinder in het voorjaar.

De werken aan de oversteekplaats ter hoogte van de Pontstraat starten dan ook op maandag 16 september. Op donderdag 19 september volgt ook de oversteekplaats aan de Kouterlosstraat. Zonder onverwachte omstandigheden zijn beide werken binnen de 5 weken afgerond. Gedurende die periode is er een bijkomende omleiding van kracht voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Omleiding

  Fietsers vanuit Heestert die richting Avelgem rijden moeten het Guldenspoorpad verlaten en via de Raaptorfstraat verder rijden richting kruispunt Doorniksesteenweg – E. Balcaenstraat. Daar kan je te voet via de werfzone het centrum bereiken. Dit geldt ook in de omgekeerde richting.

  Gemotoriseerd verkeer moet omrijden via Moen en Heestert. In de Raaptorfstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd en is enkel plaatselijk verkeer toegelaten. In de Outrijvestraat, tussen Raaptorfstraat en Okkerdriesstraat, is er al éénrichtingsverkeer van toepassing in het kader van de werken aan het kruispunt Doorniksesteenweg – E. Balcaenstraat. Aangezien de Kouterlosstraat afgesloten wordt, geldt hier opnieuw tweerichtingsverkeer.

Omleidingsplan fietsers en gemotoriseerd verkeer optie Raaptorfstraat