Werken Guldenspoorpad - oversteekplaatsen aan de Pont- en Kouterlosstraat

De werken aan de oversteekplaatsen aan de Pont- en Kouterlosstraat zijn afgerond. Beide straten zijn terug opengesteld voor verkeer. Er geldt terug eenrichtingsverkeer in de Raaptorf- en Kouterlosstraat.

De omleidingen van fase 1 zijn terug van kracht.