Werken aan voetpaden: update

In uitvoering van het fietsbeleidsplan werd een nieuw voetpad aangelegd tussen de Kasteelstraat en de Leopoldstraat. Er kwam ook een nieuwe brede voetgangersstrook in de Scheldelaan (tussen kerk en GC Spikkerelle) om de voetgangersstromen in deze regio veiliger maken.  Deze werken werden in december 2018 afgerond.
Ook in een deel van de Kerkhofstraat wordt gewerkt aan de verbreding van het voetpad. Tegen eind februari 2019 zijn ook deze werken achter de rug.

In de Sint-Amandswijk in Kerkhove startte deel 2 van de verfraaiingswerken, namelijk de heraanleg van de voetpaden met ruimte voor parkeerplaatsen en openbaar groen. Deze werken zitten in de afwerkingsfase en zijn dus bijna afgerond.
In de Korenstraat in Outrijve zullen de werken aan de voetpaden en groenzones eind februari 2019 klaar zijn.
Tot slot de stand van zaken in de Molendam: hier werden begin februari de voetpaden opengebroken en nemen de werken voor de heraanleg enkele weken in beslag.