Werken aan voetpaden

In uitvoering van het fietsbeleidsplan komt een nieuw voetpad tussen de Kasteelstraat en de Leopoldstraat en een nieuwe brede voetgangersstrook in de Scheldelaan (tussen kerk en GC Spikkerelle) om de voetgangersstromen in deze regio veiliger maken.
Ook in de Kerkhofstraat komt een verbreding van het voetpad.
Aannemer Vandeputte nv uit Heule voert deze werken uit voor een bedrag van 98.232,04 euro.

In de week van 10 december 2018 worden de werken in de omgeving van de kerk afgerond.
Op 7 januari 2019, na het bouwverlof, starten de werken in de Kerkhofstraat. De vermoedelijke duur van deze werken bedraagt 30 werkdagen. Tijdens die periode is er plaatselijk hinder voor het doorgaand verkeer en de omwonenden.

In de Sint-Amandswijk in Kerkhove start deel 2 van de verfraaiingswerken, namelijk de heraanleg van de voetpaden met ruimte voor parkeerplaatsen en openbaar groen.
Hetzelfde gebeurt in de wijk Korenstraat in Outrijve.
Tenslotte wordt ook het voetpad in de Molendam vernieuwd (eerste deel).
Deze werken worden uitgevoerd door Apk wegenbouw nv uit Geel voor een bedrag van 275.760,68 euro.

Bij normale weersomstandigheden zullen deze werken op 12 november 2018 starten, te beginnen vanaf Sint-Amandswijk 24. Na de Sint-Amandswijk volgt de Korenstraat en tenslotte de Molendam.

De totale duur van de werken wordt op 40 werkdagen geschat. De nodige verkeerssignalisatie zal aangebracht worden.

 

Klik op onderstaande linken om de plannen te bekijken.