Verdeling mondmaskers aan zelfstandige thuisverpleging

Gepubliceerd op Dinsdag 24 maart

De verdeling van mondmaskers aan de zelfstandige thuisverpleging gebeurt door de verenigingen van thuisverpleegkundigen, gecoördineerd door het Nederlandstalig Platform van Thuisverpleegkundigen (NPTV). Het is belangrijk dat je als verpleegkundige geregistreerd bent.

Als je lid bent van een beroepsvereniging of aangesloten bent bij het NPTV zou de verdeling automatisch moeten gebeuren. Zo niet moet je je nog registreren (registratie- en contactformulier op website https://www.nptv.be/); concrete vragen kan je stellen via het secretariaat: info@nptv.be.

Voor noodpakketten mondmaskers voor thuisverpleegkundigen en vroedvrouwen mogen we doorverwijzen naar https://www.welzijn13.be/c…/ondersteuning-eerstelijnswerkers