UPDATE Verkeershinder in Bossuit

verkeerslichten Bossuit 05/2019

Maandag 17 juni

Herstellingswerken ondergrondse koker 
De ondergrondse betonnen koker, die water uit de Boven-Schelde pompt om het waterniveau in het kanaal Bossuit-Kortrijk op peil te houden, werd tijdelijk afgesloten van zodra het lek werd ontdekt.
Een tweede koker zorgt ervoor dat het waterniveau van het kanaal op peil blijft.
De Vlaamse waterwegbeheerder vond een gespecialiseerde aannemer om de herstellingswerken uit te voeren na het lokaliseren van het lek.
In de loop van deze week starten de voorbereidende werken, namelijk het opvullen van de eerder gegraven put in de Doorniksesteenweg en het slijpen van een gat in de dakplaat van de koker voor een vlotte toegang. In de week van 24 juni wordt normaal gezien de koker zelf hersteld van binnenuit. Daarna wordt de weg alsook het jaagpad hersteld. 
Alternerend verkeer Doorniksesteenweg 
Op de Doorniksesteenweg wordt er voorlopig alternerend verkeer toegestaan om veilig te kunnen werken en het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen. Samen met de gemeente, de lokale politie en de aannemer richt De Vlaamse Waterweg nv er zich op om voor het bouwverlof de werken af te ronden en de gewestweg opnieuw open te stellen voor verkeer in beide richtingen. 

 

Dinsdag 29 mei 11.20 uur

De Vlaamse Waterweg laat weten dat het waterlek in Bossuit gelokaliseerd is. In de loop van de namiddag wordt er alternerend verkeer toegestaan.

Verder onderzoek en herstellingswerken volgen in de loop van de komende weken. We blijven jullie op de hoogte houden.

 

Maandag 28 mei

Momenteel is de Doorniksesteenweg ter hoogte van de brug in Bossuit volledig afgesloten. Er is een breuk in de grote watertoevoerleiding van de Schelde naar het kanaal.

De juiste plaats van de breuk is nog niet gelokaliseerd. De gevolgen en duur van de hinder zijn dan ook moeilijk in te schatten. Er is een bijkomende omleiding voorzien.

Van zodra we meer weten, brengen we jullie op de hoogte.

Excuses voor het ongemak en bedankt voor jullie begrip.