Tijdelijke verkeersmaatregelen verkeersveiligheid

Opgepast: onderstaande maatregelen gelden niet voor fietsers.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Binnenweg

Doorgaand verkeer weren Binnenweg

Om doorgaand verkeer in de Binnenweg te weren, plaatst de gemeente op 22 mei 2019 een proefopstelling om de straat te onderbreken.

De bewoners uit de Korteweg en een deel van de woningen uit de Binnenweg moeten hierdoor via de Hoogstraat de straat in- en uitrijden. De bewoners van residentie Verika, met garage die uitkomt in de Binnenweg, moeten rijden via de Kortrijkstraat. Voetgangers en fietsers kunnen steeds door.

De proefopstelling zal een aantal maanden blijven staan. Daarna volgt een evaluatie van de situatie.

Tijdelijke verkeersmaatregelen Bosstraat

Snelheidsbeperking Bosstraat

Door de werken aan het kruispunt Doorniksesteenweg – Stijn Streuvelslaan – Stationsstraat en de tonnagebeperking die geldt in de lokale omleidingsstraten is de tonnagebeperking in de Bevrijdingslaan en Bosstraat tijdelijk opgeheven. Om de hinder voor de omwonenden te beperken, wordt de maximale toegelaten snelheid buiten de bebouwde kom in de Bosstraat verlaagd van 70 km/u naar 50 km/u en dit tot het einde van de werken (vermoedelijk midden juli 2019).

Tijdelijke verkeersmaatregelen Sint-Jansstraat - Neerstraat

Aanpassing verkeerscirculatie Sint-Jansstraat - Kortrijkstraat

De verkeersdrukte op het kruispunt Neerstraat – Sint-Jansstraat leidt op spitsmomenten tot chaos.
Om de verkeersveiligheid op dit punt te verhogen, start vanaf 22 mei 2019 een proefperiode met volgende wijzigingen in de verkeerscirculatie:

  • Het verkeer dat uit de Kortrijkstraat komt, moet verplicht naar rechts richting de verkeerslichten rijden. Vanaf de lichten is het wel mogelijk om richting Neerstraat te rijden.
  • In het gedeelte van de Sint-Jansstraat vanaf de G. Herpoelstraat tot aan de Neerstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd. Het verkeer dat uit de Sint-Jansstraat komt mag zowel naar links als naar rechts blijven rijden.