Samen naar de beste oplossing voor het kanaal Bossuit-Kortrijk

3 mogelijke tracés KBK

Adviesinstanties en het brede publiek kregen eind 2018 de kans om hun opmerkingen op de alternatievenonderzoeksnota (AON) mee te geven aan het onderzoeksteam. Deze nota beschrijft de onderzoeksvragen, alsook hoe die onderzocht en beoordeeld worden. Het vormt een solide basis voor het verdere verloop van de studie. Alle officiële input werd gebundeld in een overwegingsdocument, dat gebruikt werd om de AON te actualiseren.

Zowel het overwegingsdocument als de geactualiseerde AON vind je terug via deze link.

Op naar een voorkeursbesluit

De volgende stap is nu antwoorden te vinden op alle vragen in de AON: het geïntegreerd onderzoek. Alle uitdagingen en effecten van de mogelijke tracés in de studie worden geadresseerd volgens 6 thema’s:

  • nautica
  • omgeving
  • mobiliteit
  • uitvoering
  • financieel
  • toekomstmogelijkheden

Er worden drie concrete tracés overwogen voor de aanpassing van het kanaal (zie afbeelding):

  • rechtdoortracé
  • bypasstracé
  • ringtracé

Alle feiten uit het geïntegreerd onderzoek worden tegen eind 2019 verwacht.

De eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek worden gebundeld in een synthesenota. Dit overzicht presenteert en vergelijkt de belangrijkste conclusies en laat toe om een eerste ontwerp van voorkeursbesluit te bespreken, dit in nauw overleg met de partners en uiteraard met een uitgebreide communicatie naar iedereen. Zo worden alle visies en opmerkingen zonder twijfel meegenomen in het officiële ‘ontwerp van voorkeursbesluit’.

Mits akkoord van de Vlaamse Regering start daarna een openbaar onderzoek waarin iedereen gedurende 60 dagen kan reageren op de elementen in het onderzoek. Het projectteam verwerkt alle reacties zodat op basis van alle feiten een definitief alternatief kan worden gekozen en gemotiveerd in het voorkeursbesluit.

Volgende stap: uitwerkingsfase

Tot slot start de volgende beslissingscyclus: de uitwerkingsfase. In deze fase wordt het gekozen scenario of de gekozen scenario’s concreet uitgewerkt: Wat moet er gebeuren? Wanneer? Door wie? Wie gaat er betalen?
Wordt vervolgd!